LGP Slovakia / Tím / Mag. iur. Viera Kolláriková

Mag. iur. Viera Kolláriková

Advokát

Mag. iur. Viera Kolláriková

Viera Kolláriková je advokátkou so zameraním na občianske a obchodné právo, pracovné právo, právo nehnuteľností, migračné právo a medzinárodné právo. Má tiež skúsenosti so zastupovaním v súdnych sporoch. 

Diplom v oblasti práva získala v roku 2004 na Viedenskej univerzite v Rakúsku a v roku 2009 sa stala členkou Slovenskej advokátskej komory. Po skončení štúdia pracovala Viera ako interný právnik v spoločnosti kótovanej na burze zaoberajúcej sa investíciami v regióne CEE. 

Viera Kolláriková hovorí plynule po slovensky, nemecky a anglicky a má pokročilú znalosť ruštiny.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-2129-3350
E: viera.kollarikova@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Zmluvné právo
 • Sporové konania
 • Právo nehnuteľností
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Verejné obstarávanie
 • Súťažné právo
 • Medzinárodné právo
 • Právo EÚ

Vzdelanie

 • 1998 – 2004 Univerzita vo Viedni, Právnická fakulta, (Mag. iur.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2009 – súčasnosť Advokátka, členka Slovenskej advokátskej komory
 • 2006 – 2009 Meinl Bank Group, vedúca právneho oddelenia pre Meinl European Land Limited, členka predstavenstva Meinl Airports Managers Limited, likvidátor Meinl Airport Managers SK, s.r.o.
 • 2004 – 2006 Advokátsky koncipient, Advokátska kancelária JUDr. Ján Čarnogurský
 • 2002 – 2005 Centre of Legal Competence, preklad právnych textov Slovenčina/Nemčina
 • 2001 – 2004 Študent / právny asistent, právnická firma Dr. F. Schwank, Viedeň

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokát