LGP Slovakia / Tím / Mgr. Tomáš Popovič

Mgr. Tomáš Popovič

advokátsky koncipient v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava

Mgr. Tomáš Popovič

Tomáš Popovič je advokátsky koncipient v LGP Bratislava. Už od začiatku štúdia práva, ukončeného v roku 2020, získaval Tomáš skúsenosti vo významných advokátskych kanceláriách, aktívnych v regióne strednej a východnej Európy. Tomáš sa zameriava najmä na právo obchodných spoločností a obchodné zmluvné právo. Taktiež sa venuje občiansko-právnym veciam a vymáhaniu pohľadávok. Rovnako zastupuje aj záujmy klientov v oblasti imigračnej agendy. Tomáš, získal skúsenosti aj vo verejnom sektore a preto úspešne zastupuje klientov pred verejnými orgánmi v správnom konaní.

Tomáš hovorí slovensky a anglicky.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
T: +421-2-2129-3352
E: tomas.popovic@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Migračné právo
 • Zmluvné právo
 • Občianske právo
 • Správne právo

Vzdelanie

 • 2020 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr.)
 • 2018 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Bc.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2020 – teraz Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. – advokátsky koncipient
 • 2019 – 2020 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. – paralegal
 • 2019 – 2020 Mestská časť Bratislava - Petržalka) – asistent prednostu miestneho úradu
 • 2016 – 2019 Dentons Europe CS LLP - paralegal
 • 2015 – 2016 DEDÁK & Partners, s.r.o. – paralegal

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokátsky koncipient