LGP Slovakia / Tím / JUDr. Radoslav Varešinský, LL.M.

JUDr. Radoslav Varešinský, LL.M.

Advokát

JUDr. Radoslav Varešinský, LL.M.

Predtým ako sa stal súčasťou LGP Bratislava, Radoslav Varešinský získal cenné pracovné skúsenosti vo významných a dobre etablovaných domácich a medzinárodných právnických firmách pôsobiacich na Slovensku. Radoslav pôsobí v právnej praxi od roku 2006 a získal značné skúsenosti v obchodnom práve a civilnom práve, hlavne s ohľadom na právo nehnuteľností, stavebné a infraštruktúrne projekty, ako aj problematiku poistného práva, práva duševného vlastníctva a práva ochrany osobných údajov. Radoslav Varešinský je zameraný na poskytovanie zodpovednej právnej služby s dôrazom na záujmy klienta. Je členom Slovenskej advokátskej komory. Radoslav hovorí plynule po slovensky, česky, a anglicky.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-5930-8066
E: radoslav.varesinsky@lansky.sk

Pôsobnosť

 • Civilné a obchodné právo
 • Právo ochrany osobných údajov
 • Právo duševného vlastníctva
 • Poistné právo
 • Infraštruktúra
 • Nehnuteľnosti a stavebné právo

Vzdelanie

 • 2010 – súčasnosť Advokát zapísaný v zozname Slovenskej advokátskej komory
 • 2012 - 2013 Nottingham Trent University, LL.M.
 • 2001 – 2006 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Profesionálne skúsenosti

 • 2017 – súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol. s r.o., advokát
 • 2016 - 2017 JUDr. Radoslav Varešinský, advokát – vlastná prax
 • 2015 – 2016 FUTEJ & Partners, s.r.o., advokát
 • 2010 - 2015 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., advokát
 • 2007 – 2010 SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., advokátsky koncipient