LGP Slovakia / Tím / Mgr. Ľubomír Chripko

Mgr. Ľubomír Chripko

Senior Právnik v LANSKY, GANZGER + partner Bratislava

Mgr. Ľubomír Chripko

Ľubomír Chripko vyštudoval právnickú fakultu na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, momentálne si ešte rozširuje svoje postgraduálne vzdelávanie na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Pred príchodom do našej advokátskej kancelárie pracoval ako senior právnik v iných veľkých advokátskych kanceláriách.  

Je expert v mnohých právnych oblastiach, najmä v oblasti bankového a finančného práva, občianskeho práva, obchodného práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva, správneho práva a konkurzného práva. Špecializuje sa na prípravu žalôb a iných súdnych petícií, právne analýzy, prípravu zmlúv a zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Ľubomír hovorí slovensky, česky a anglicky.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. 

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 

P: +421-2-2129-3359 

E: lubomir.chripko@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Súdne spory a arbitrážne konania
 • Správne právo a správne konania
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Právo obchodných spoločností, M&A, transakčné poradenstvo
 • Pracovné právo
 • Ústavné právo
 • Trestné právo
 • Bankové a finančné právo
 • Reštrukturalizačné právo
 • Právo v energetike
 • Športové právo