LGP Slovakia / Tím / JUDr. Martin Jacko

JUDr. Martin Jacko

ADVOKÁT, RIADIACI PARTNER V LANSKY, GANZGER + PARTNER BRATISLAVA

JUDr. Martin Jacko

Náš riadiaci partner Martin Jacko prináša do svojej poradenskej činnosti pozoruhodné skúsenosti v oblastiach práva obchodných spoločností, obchodného práva, zmluvného práva, transakčného poradenstva, M&A, stavebného práva (vrátane FIDIC), práva nehnuteľností, správneho práva, konkurzného a reštrukturalizačného práva, compliance, verejného obstarávania, štátnej pomoci / investičnej pomoci, a taktiež medzinárodného a európskeho práva. Zameriava sa na veľké stavebné a infraštruktúrne projekty (najmä v oblasti dopravy), akvizície spoločností a krízový manažment na národnej a medzinárodnej úrovni. Ako člen predstavenstva Slovak Compliance Circle (profesionálna platforma spoluzaložená spoločnosťou LGP Slovakia) je Martin veľmi aktívny v oblasti compliance.

Od roku 2010, keď bol zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, viedol Martin Jacko na Slovensku niekoľko konkurzných a likvidačných konaní. Od roku 2012 (po jeho prijatí do Slovenskej advokátskej komory) viedol Martin právnický tím v LGP Slovensko. V roku 2015 sa stal partnerom LGP Slovensko.

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nastúpil Martin Jacko do LGP v roku 2008 ako advokátsky koncipient bratislavskej kancelárie LGP. Ako jeden z prvých členov tímu  LGP Slovensko mal Martin možnosť prispieť k procesu premeny lokálnej kancelárie medzinárodnej právnickej firmy na významnú advokátsku kanceláriu na slovenskom domácom trhu. Martin Jacko hovorí po slovensky, česky, anglicky a nemecky.

Usilujem sa za náš tím poskytovať 'nadštandardné' právne riešenia, ktoré nie sú len použiteľné, ale aj vhodné pre klienta, zodpovedajúce jeho špecifickým potrebám.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-5930-8062
E: office@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Zmluvné právo
 • Transakčné poradenstvo
 • M&A
 • Právo nehnuteľností
 • Stavebné právo (vrátane FIDIC)
 • Infraštruktúrne právo
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Compliance
 • Doprava (Diaľnice, Železničné právo, Letecké právo, Logistika, Colné právo)
 • Verejné obstarávanie
 • Štátna pomoc / investičná pomoc
 • Správne právo
 • Medzinárodné právo
 • Právo EU

Vzdelanie

 • 2007 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Právnická fakulta, (JUDr.)
 • 1999 - 2005 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, (Mgr.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2005 - súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / riadiaci partner
 • 2013 - súčasnosť Slovak Compliance Circle (združenie spolu založené LGP), Bratislava / člen predstavenstva
 • 2010 - súčasnosť Správca konkurznej podstaty
 • 2012 - 2015 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / advokát, vedúci právneho tímu
 • 2008 - 2011 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / koncipient
 • 2003 - 2004 Okresná prokuratúra v Prešove / študent

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokát
 • Správca konkurznej podstaty zapísaný do zoznamu Ministerstva spravodlivosti SR
 • Člen predstavenstva Slovak Compliance Circle

 

Martin Jacko odpovedá, v rámci TREND Barometru, na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Otázky kladie redakcia Trendu na pravidelnej báze s ohľadom na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Jeho názory na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu si môžte prečítať TU.