LGP Slovakia / Tím / JUDr. Martin Jacko

JUDr. Martin Jacko

ADVOKÁT, RIADIACI PARTNER V LANSKY, GANZGER + PARTNER BRATISLAVA

JUDr. Martin Jacko

Martin Jacko je riadiacim partnerom medzinárodnej spoločnosti Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. od roku 2015. Do svojej poradenskej činnosti prináša bohaté znalosti a skúsenosti v oblastiach práva obchodných spoločností, obchodného práva, zmluvného práva, transakčného poradenstva, M&A, stavebného práva (vrátane FIDIC), práva nehnuteľností, správneho práva, konkurzného a reštrukturalizačného práva, compliance, verejného obstarávania, štátnej pomoci / investičnej pomoci, a taktiež medzinárodného a európskeho práva. Zameriava sa na veľké stavebné a infraštruktúrne projekty (najmä v oblasti dopravy – výstavba diaľnic, ciest a železníc), akvizície spoločností a krízový manažment na národnej a medzinárodnej úrovni.

Od roku 2010, keď bol Martin Jacko zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, viedol na Slovensku niekoľko konkurzných a likvidačných konaní.

Martin Jacko je veľmi aktívny v oblasti compliance, kde naša spoločnosť, spolu s KPMG Slovensko spol. s r.o. a Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, spoluzakladala najväčšiu compliance iniciatívu na Slovensku - Slovak Compliance Circle (SCC). Vznikla v roku 2013 a odzrkadľovala aktuálnu a zvýšenú potrebu spoločnosti dodržiavať etické princípy v podnikateľskej sfére. Martin Jacko, ako dlhoročný člen predstavenstva a aktuálny člen poradného výboru poskytuje združeniu profesionálnu podporu a poradenstvo nielen v oblasti práva, ale aj pri strategickom a operatívnom smerovaní.

Ako jeden z prvých členov tímu  LGP Slovensko, mal Martin možnosť prispieť k procesu premeny lokálnej kancelárie medzinárodnej právnickej firmy na významnú advokátsku kanceláriu na slovenskom domácom trhu. Prichádza s mimoriadnymi a nekonvenčnými riešeniami pre klientov s cieľom nájsť najlepšie možné kombinácie naprieč právnymi odvetviami, oblasťami a systémami.

Martin Jacko hovorí po slovensky, česky, anglicky a nemecky.

„Usilujem sa za náš tím poskytovať 'nadštandardné' právne riešenia, ktoré nie sú len použiteľné, ale aj vhodné pre klienta, zodpovedajúce jeho špecifickým potrebám.“

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-5930-8063
E: office@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Zmluvné právo
 • Transakčné poradenstvo
 • M&A
 • Právo nehnuteľností
 • Stavebné právo (vrátane FIDIC)
 • Infraštruktúrne právo
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Compliance
 • Doprava (Diaľnice, Železničné právo, Letecké právo, Logistika, Colné právo)
 • Verejné obstarávanie
 • Štátna pomoc / investičná pomoc
 • Správne právo
 • Medzinárodné právo
 • Právo EU

Vzdelanie

 • 2007 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Právnická fakulta, (JUDr.)
 • 1999 - 2005 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, (Mgr.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2021 – súčasnosť Člen Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
 • 2019 - súčasnosť Slovak Compliance Circle, Bratislava / člen poradného výboru
 • 2010 - súčasnosť Správca konkurznej podstaty
 • 2015 - súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / riadiaci partner
 • 2019 – 2021 - Slovak Compliance Circle, Bratislava / predseda poradného výboru
 • 2013 - 2019 Slovak Compliance Circle, Bratislava / člen predstavenstva
 • 2012 - 2015 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / advokát, vedúci právneho tímu
 • 2008 - 2011 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / koncipient
 • 2003 - 2004 Okresná prokuratúra v Prešove / študent

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokát
 • Správca konkurznej podstaty zapísaný do zoznamu Ministerstva spravodlivosti SR

 

Martin Jacko odpovedá, v rámci TREND Barometru, na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Otázky kladie redakcia Trendu na pravidelnej báze s ohľadom na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Jeho názory na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu si môžte prečítať TU.