LGP Slovakia / Tím / Mgr. Martin Holý

Mgr. Martin Holý

Advokátsky koncipient

Mgr. Martin Holý

Martin Holý je advokátsky koncipient v LGP Bratislava, špecializuje sa na občianske právo a  obchodné právo, právo obchodných spoločností zmluvné právo, konkurzné a reštrukturalizačné právo V roku 2012 Martin ukončil štúdium na Fakulte práva Janka Jesenského na Vysokej škole v Sládkovičove. Už počas štúdií zbieral Martin Holý profesionálne skúsenosti v LGP Bratislava a LGP Viedeň. Martin hovorí po slovensky, česky a anglicky.

Najdôležitejšie pre mňa pri riešení právnych otázok je poskytovať prvotriedne právne služby s individuálnym prístupom k problému klienta.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-5930-8068
E: martin.holy@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Zmluvné právo
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Správne právo
 • Stavebné právo (vrátane FIDIC)
 • Právo nehnuteľností
 • M&A
 • Právo informačných a komunikačných technológií
 • Transakčné poradenstvo

Vzdelanie

 • 2012 Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, Slovenská republika (Mgr.)
 • 2010 Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove, Slovenská republika (Bc.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2012 – súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., advokátsky koncipient
 • 2010 – súčasnosť Prax v kancelárii správcu konkurznej podstaty
 • 2008 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte GmbH, právny asistent
 • 2007 – 2012 Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., právny asistent

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokátsky koncipient