LGP Slovakia / Tím / JUDr. Mária Porubská Tökölyová

JUDr. Mária Porubská Tökölyová

Advokátsky koncipient

JUDr. Mária Porubská Tökölyová

Mária Porubská Tökölyová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde zároveň získala praktické skúsenosti ako členka v Európskom združení študentov práva. Po ukončení štúdia zdokonalila svoje profesionálne zručnosti na Ministerstve hospodárstva SR, Odbor strategických investícií ako právny poradca pre investičnú pomoc. Získala významné skúsenosti v oblasti štátnej pomoci a európskej legislatívy. 

V roku 2015 sa stala členkou LGP tímu, kde pracuje ako advokátsky koncipient a zároveň ako konzultant pre štátnu pomoc a verejné obstarávanie. Tiež sa zaoberá témami štrukturálnych fondov.

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Zmluvné právo
 • Daňové právo
 • Letecké právo
 • Správne právo
 • Súťažné právo
 • Medzinárodné právo
 • Právo EU
 • Verejné obstarávanie
 • Štátna pomoc / Investičná pomoc
 • Štrukturálne fondy

Vzdelanie

 • 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / JUDr.
 • 2005 – 2010 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Mgr.

Profesionálne skúsenosti

 • 2015 - súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o., Bratislava / advokátsky koncipient, konzultant
 • 2011 - 2015 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Odbor strategických investícií / právny poradca pre štátnu pomoc

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokátsky koncipient