LGP Slovakia / Tím / Dr. Gerald Ganzger

Dr. Gerald Ganzger

Advokát, riadiaci partner v Lansky, Ganzger + Partner, Delegatio ITKAM

Dr. Gerald Ganzger

Súčasná pozícia: Advokát, riadiaci partner v Lansky, Ganzger + Partner, Delegatio itkam

E-mail: ganzger@lansky.at

Jazykové znalosti: nemecký jazyk, anglický jazyk

Náš zakladajúci partner Gerald Ganzger je považovaný za jedného z popredných rakúskych právnych expertov v oblasti médií a zábavy, mediálneho práva a PR sporov. Za hranicami Rakúska je známy právnym zastupovaním vo „významných prípadoch verejného záujmu“ (Chambers 2017). Domáce a medzinárodné pobočky ho pravidelne zaraďujú na popredné miesta v jeho oblastiach pôsobenia. Mimo pozornosti médií Gerald Ganzger radí významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých aspektoch hospodárskeho života. Medzi jeho klientov patria banky, poskytovatelia energetických a infraštruktúrnych služieb, poskytovatelia hazardných hier, médiá a vydavateľstvá, poskytovatelia telekomunikácií a internetu ako aj štátne inštitúcie. Je lektorom mediálneho práva na Viedenskej univerzite aplikovaných vied (Fachhochschule Wien für Medienrecht) a je členom poradnej rady Európskeho inštitútu na výskum značiek. Gerald Ganzger popri práci právneho poradcu podporuje rozširovanie rakúskych obchodných vzťahov ako delegát ITKAM (rakúska kancelária Talianskej obchodnej komory v Nemecku). Gerald Ganzger je absolventom Právnickej fakulty Viedenskej univerzity a je zapísaný v advokátskej komore v Rakúsku a na Slovensku.

Oblasti pôsobenia

 • Obchodné právo
 • Súťažné právo
 • Internetové a hospodárske právo 
 • Občianske právo
  • Právo garancií a náhrady škôd
 • Právne poradenstvo pre poisťovne
 • Mediálne právo
 • Právo predaja
 • Právo duševného vlastníctva

Vzdelanie

 • 1985 Univerzita vo Viedni, JUDr. 
 • 1984 Univerzita vo Viedni, Mgr. 

Profesionálne skúsenosti

 • Od 10/1989 Samostatný advokát vo Viedni
 • 1985-1989 Koncipient
 • 1984-1985 Prax na súde

News