LGP Slovakia / Tím / Dr. Gabriel Lansky

Dr. Gabriel Lansky

Advokát, riadiaci partner v Lansky, Ganzger + Partner

Dr. Gabriel Lansky

Súčasná pozícia: Advokát, riadiaci partner v Lansky, Ganzger + Partner

E-mail: lansky@lansky.at

Jazykové znalosti: nemecký jazyk, anglický jazyk, francúzsky Jazyk, španielsky jazyk

Dr. Gabriel Lansky pôsobí ako právnik už viac ako tri dekády, poskytuje poradenstvo mnohým známym klientom z hospodárskeho a politického sektoru v otázkach týkajúcich sa Rakúska a taktiež na medzinárodnej úrovni. Gabriel Lansky sa presadil ako podnikový právnik, obhajca a lobista aj mimo Rakúska. Je zapísaný ako advokát vo Viedni, Bratislave a Budapešti, kde zastupuje záujmy svojich klientov. Medzi jeho klientov patria banky, dodávatelia energií a infraštruktúry, mediálne firmy, vydavateľstvá a verejné inštitúcie, ako aj známe súkromné osoby a predstavitelia vlády. Jeho profil dotvára množstvo prípadov, ktoré úspešne doviedol pred európsky a medzinárodný súd.

Okrem právnických povinností sa Gabriel Lansky venuje rozširovaniu rakúskych obchodných vzťahov – zastáva popredné miesta v Rakúsko-izraelskej obchodnej komore (AICC), Rakúsko-Azerbajdžanskej obchodnej komore (ATAZ), Rakúsko-kazašskej spoločnosti (ÖKG) a v Rakúsko-nemeckom vidieckom fóre (ÖDLF).

Oblasti pôsobenia

 • M&A 
  • M&A prevody
  • Medzinárodné podniky
  • Investovanie v CEE
  • Reorganizácia bývalých socializovaných podnikov v SVE
 • Privatizácia
  • Privatizačné konania v Rakúsku a v CEE
  • Reštrukturalizácie verejných podnikov 
  • Zadávanie verejných služieb
  • Verejno-súkromné partnerstvá
  • PPP modely
  • Financovanie verejných služieb a Maastrichtské kritériá
 • Mediálne právo
  • Verejné mediálne právo
  • Nekalá súťaž
  • Ohováranie a náhrada škody
  • Ochrana súkromnej sféry
 • Verejné obstarávanie
  • Zastúpenie uchádzačov a orgánov verejnej moci v postupoch verejného obstarávania
 • Súťažné právo
  • Štátna pomoc a financovanie EÚ
  • Kontrola fúzií
 • Ľudské práva
  • Ochrana občianskych a ľudských práv pred rakúskymi a európskymi súdmi
  • Reštitučné nároky
 • Nenásilné trestné činy

Vzdelanie

 • 1974 – 1979 Právnická fakulta na Univerzite vo Viedni 
 • 1977 – 1978 Fakulta ekonómie a manažmentu na Univerzite Aix-Maresille 

Profesionálne skúsenosti

 • 2004 Člen Advokátskej komory v Budapešti
 • 2002 Fúzia s právnickou firmou Dr. Gerald Ganzger
 • 2001 Fúzia s právnickou firmou Dr. Elisabeth Steiner
 • 1997 Založenie spoločnosti Lansky & Prochaska
 • 1991 Založenie vlastnej advokátskej kancelárie
 • 1985–1990 Rudolf Müller & Partners, advokát a partner
 • 1985 Advokátska skúška
 • 1976–1979 Viedenský univerzitný inštitút rímskeho práva, univerzitný asistent

Členstvo v profesionálnych organizáciách

 • Advokátska komora vo Viedni, Bratislave a Budapešti
 • Člen Medzinárodnej asociácie trestného práva (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP)
 • Člen Spoločnosti odborníkov na európske záležitosti (SEAP)

Iné pozície

 • Bývalý univerzitný lektor na Univerzite vo Viedni („Lobing a verejné záležitosti“)

Publikácie

 • Handbuch der EU-Förderungen in Österreich [príručka o dotáciách EÚ], (Lansky, Matznetter, WWFF), redaktor a spoluautor, Orac Verlag
 • Handbuch EU-Steuerrecht in Österreich [príručka o daňovom práve v EÚ a Rakúsku], (Lansky, Matznetter), redaktor a spoluautor, Orac Verlag, 1998, 2000
 • Werkverträge [živnostenská zmluva], (s Schwarzingerom a Uitz), redaktor a spoluautor, Orac electronicica Verlag, Viedeň 1997
 • Handbuch zur Unternehmensgründung [Príručka ako založiť podnik], (Lansky / Prochaska / Pichler) Orac 2001
 • Haftentschädigung und Amtshaftung in: Schuppich, Soyer (ed.), Haft und Rechtsschutz, Verlag Österreichische Staatsdruckerei, 1993
 • Články o mediálnom práve a verejnom obstarávaní v rakúskych právnych časopisoch
 • Vystúpenie na mnohých konferenciách o práve EÚ, mediálnom práve, krajinách strednej a východnej Európy, verejnom obstarávaní.

Dr. Gabriel Lansky im Netz

Lesen Sie auch diese Beiträge über Dr. Gabriel Lansky

News