LGP Slovakia / Tím / JUDr. BARBORA LORD

JUDr. BARBORA LORD

SENIOR PRÁVNIK V LANSKY, GANZGER + PARTNER BRATISLAVA

JUDr. BARBORA LORD

Barbora Lord je súčasťou LGP Bratislava od roku 2011, špecializuje sa na civilné právo, obchodné právo, právo obchodných spoločností a M&A, konkurzné a reštrukturalizačné právo, pracovné právo a sporovú agendu. V roku 2016 Barbora urobila advokátske skúšky (Slovenská advokátska komora) s vyznamenaním (cum laude). Absolvovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (JUDr., katedra trestného práva), a Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, (Mgr.). Predtým než pracovala v našej firme, Barbora Lord pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii HKP Legal, s.r.o. (predtým HAGYARI KUBOVIČ & Partners), a na Úrade vlády Slovenskej republiky. Barbora Lord začala svoju profesionálnu kariéru v Českej republike, kde pracovala v lokálnej advokátskej kancelárii a na Generálnom riaditeľstve ciel. Hovorí po česky, slovensky a anglicky.

Filozofia LGP je mi veľmi blízka: Zameriavam sa na detaily, snažím sa pozrieť na problém z rôznych strán a nájsť najvhodnejšie riešenie pre klienta.

Kontakt

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Dvořákovo nábrežie 8A  
Bratislava 811 02 
P: +421-2-5930-8061
E: barbora.lord@lansky.sk

Oblasti pôsobenia

 • Právo obchodných spoločností
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Zmluvné právo
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Sporová agenda
 • Pracovné právo

Vzdelanie

 • 2010 – 2012 Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika, Právnická fakulta, (JUDr.)
 • 2003 – 2008 Masarykova univerzita v Brne, Česká republika, Právnická fakulta, (Mgr.)

Profesionálne skúsenosti

 • 2011 – súčasnosť Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s.r.o., Bratislava, advokátsky koncipient
 • 2009 – 2011 Generální ředitelství cel, Praha, Česká republika, metodik-právnik
 • 2009 PRO KINÉSIS s.r.o., Praha, Česká republika, právnik
 • 2008 Advokátska kancelária Tříska & Žák, Praha, Česká republika, koncipient
 • 2008 Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava, štátny radca
 • 2007 – 2008 HKP Legal, s.r.o., právnická firma (predtým HAGYARI KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.) Bratislava, právny asistent

Členstvo v profesionálnych organizáciách/iné pozície

 • Slovenská advokátska komora / advokátsky koncipient