Tím

Tím

Členovia nášho tímu sú vybraní a vyškolení na základe špeciálnych kritérií s cieľom ponúknuť našim klientom najvyššiu úroveň profesionality. Schopnosť uvažovať medzi riadkami, kreatívne, nad rámec, mimo konkrétnu špecializáciu je len jedným z kritérií. Ale určite je to najdôležitejšie.

Dr. Gabriel Lansky, attorney at law

Dr. Gerald Ganzger, attorney at law