LGP Slovakia / SPÔSOB PRÁCE

SPÔSOB PRÁCE

SPÔSOB PRÁCE

LGP Bratislava aktívne pôsobí na rozhraní práva, politiky a ekonomiky. V záujme našich klientov pracujeme interdisciplinárne a spájame ekonomický pragmatizmus s fundovanou právnickou prácou. Náš miestny tím expertov patrí teraz k jedným z najväčších na slovenskom trhu právnych služieb. Naši právnici v sebe spájajú silné osobné korene na slovenskom trhu a dôkladné znalosti miestneho právneho systému na jednej strane a medzinárodné skúseností na strane druhej. K hl’adaniu riešení pristupujeme prakticky, neobmedzujeme sa iba na poukazovanie na právne problémy. Klienti ocenujú našu úroveň flexibility (Legal 500, Chambers & Partners).

Popri klasickom právnom poradenstve vyvíjame stratégie riešení a reprezentujeme záujmy našich klientov aj vo verejných procesoch tvorby rozhodnutí. Klienti tak majú prístup k najnovším technologickým nástrojom a databázam poznatkov. Spolupracujeme s poprednými odborníkmi na audit a účtovníctvo, firemnými poradcami, stavebnými inžiniermi, ako aj špecialistami v oblasti komunikácie, bezpecnostnými poradcami a detektívnymi agentúrami.

Na naše služby sa spoliehajú partneri z týchto sektorov: letecké spoločnosti, prevádzkovatelia letísk, banky, prepravcovia, dodávatelia energií, podniky vo verejnom a poloverejnom sektore, spolocˇ nosti prevádzkujúce dial’nicˇ nú infraštruktúru, súkromní investori, mediálne zoskupenia, orgány samosprávy, železnice, developerské spoločnosti, štátne inštitúcie a mnohí iní.