LGP Slovakia / SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

Projektové financovanie 

Poradenstvo pre našich klientov v oblasti financovania priemyselných technológií či financovania prevádzky veľkých priemyselných podnikov a v oblasti investičných stimulov a štátnej pomoci.

Investičné projekty v oblasti infraštruktúry 

Poradenstvo pri výstavbe diaľnic, ciest a železníc, pričom toto poradenstvo zahŕňa tiež uplatňovanie nárokov pri postupe podľa FIDIC zmlúv.

Compliance 

V roku 2013 sa spoločnosť LGP Bratislava spolupodieľala na zriadení profesionálneho združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle (SCC), ktoré sa zameriava na rozširovanie osvedčených postupov v oblasti compliance a predstavovanie compliance tém v rámci Slovenského podnikateľského prostredia. Martin Jacko, ako člen predstavenstva SCC, aktívne zastupuje LGP Bratislava v SCC a zameriava sa hlavne na tvorbu a implementáciu štandardov compliance a právnych aspektov compliance.

(http://www.slovakcompliancecircle.sk/

Verejné obstarávanie

Vykonávame výberové konania pre verejných obstarávateľov a v iných verejných obstarávaniach poskytujeme poradenstvo pre uchádzačov vo verejných obstarávaniach a revíznych procesoch na Úrade pre verejné obstarávanie.

Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie

Sprevádzanie klientov procesom likvidácie, konkurzu či reštrukturalizácie využívajúc skúsenosti konkurzného a reštrukturalizačného správcu, ktorý je súčasťou nášho tímu.

Služby exportérom

Prinášame komplexné služby pre exportérov pri ich vstupe na zahraničný trh. Ponúkame pomocnú ruku podnikateľom pri rozširovaní ich podnikateľských zámerov aj mimo územie Slovenskej republiky, kedy je dôležité zorientovať sa v množstve nových oblastí a nájsť vhodných partnerov.