LGP Slovakia / SLUŽBY

SLUŽBY

SLUŽBY

Projektové financovanie 

Poradenstvo pre našich klientov v oblasti financovania priemyselných technológií či financovania prevádzky veľkých priemyselných podnikov a v oblasti investičných stimulov a štátnej pomoci.

Investičné projekty v oblasti infraštruktúry 

Poradenstvo pri výstavbe diaľnic, ciest a železníc, pričom toto poradenstvo zahŕňa tiež uplatňovanie nárokov pri postupe podľa FIDIC zmlúv.

Compliance 

V roku 2013 sa spoločnosť LGP Bratislava spolupodieľala na zriadení profesionálneho združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle (SCC), ktoré sa zameriava na rozširovanie osvedčených postupov v oblasti compliance a predstavovanie compliance tém v rámci Slovenského podnikateľského prostredia. Martin Jacko, ako člen predstavenstva SCC, aktívne zastupuje LGP Bratislava v SCC a zameriava sa hlavne na tvorbu a implementáciu štandardov compliance a právnych aspektov compliance.

(http://www.slovakcompliancecircle.sk/

Verejné obstarávanie

Vykonávame výberové konania pre verejných obstarávateľov a v iných verejných obstarávaniach poskytujeme poradenstvo pre uchádzačov vo verejných obstarávaniach a revíznych procesoch na Úrade pre verejné obstarávanie.

Likvidácie, konkurzy a reštrukturalizácie

Sprevádzanie klientov procesom likvidácie, konkurzu či reštrukturalizácie využívajúc skúsenosti konkurzného a reštrukturalizačného správcu, ktorý je súčasťou nášho tímu.