LGP Slovakia / O NÁS

O NÁS

O NÁS

S viac ako 100 zamestnancami a právnikmi z 20 krajín je LGP jednou z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií v strednej Európe. Počas svojej 10 ročnej existencie sa naša kancelária v Bratislave stala strediskom nášho medzinárodného usporiadania: Práve tu budujeme mosty medzi rôznymi trhmi - či už v strednej Európe, na západnom Balkáne, v regióne CIS alebo v Ázii.

Zameriavame sa najmä na ...

 • infraštrukturálne projekty
 • energetiku
 • realitný development
 • špedíciu, logistiku, colné právo
 • verejné obstarávanie

Naše medzinárodné nastavenie

 • Kancelárie vo Viedni, Bratislave a Astane.
 • Právnici s viac ako 20 národností tvoria medzinárodné oddelenia a riešia široké spektrum záležitostí v každodennom obchodnom živote našich klientov.
 • Náš územný rozsah zahŕňa najmä krajiny Európy, CEE, CIS a Ázie.
 • Naša sieť zahŕňa lokálne partnerské kancelárie vo viac ako 50 krajinách.
 • Od júla 2018 sme nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global - medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo. 

Oblasti poskytovaného poradenstva

 • právo obchodných spoločností
 • M & A
 • infraštruktúra/stavebné právo
 • právo v oblasti nehnuteľností
 • verejné obstarávanie
 • súťažné právo
 • právo v energetike
 • bankové a finančné právo
 • kapitálový trh
 • financovanie z fondov EÚ a verejných zdrojov
 • konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • právo v doprave
 • právo životného prostredia
 • pracovné právo
 • financovanie z verejných zdrojov
 • arbitráže a súdne konania
 • oblasť compliance

Info Magazin LGP NEWS 01/2020

V našom informačnom magazíne LGP News 01/2020 sa venujeme špeciálnej tematickej sekcii Koronavírus, v ktorej sa zaoberáme mnohými dôležitými otázkami z oblasti ekonómie, práva a spoločnosti v súvislosti s pandémiou. Predpokladáme zmeny vyplývajúce z krízy a jej následky, na ktoré by sme sa mali v budúcnosti pripraviť a tiež skúmame rôzne právne oblasti, vrátane aspektov pracovného práva, ako aj inovácie v oblasti insolvenčného práva a práva obchodných spoločností.

Strategický poradca Markus Petzl a riadiaci partner Gerald Ganzger diskutovali o možných príležitostiach a výzvach súčasnej krízy. Philipp Freund sa rozprával s poradcom spoločnosti Heinzom Mayerom a Manfredom Matzkom, ako aj so zakladateľom firmy Gabrielom Lanským o ústavnej zhode prijatých opatrení, právnych výhradách v oblasti základného práva a možnostiach právnej interpretácie.

Novinár Ján Füle hovoril s jedným z riadiacich partnerov bratislavskej pobočky Martinom Jackom o aktuálnych témach a jeho očakávaniach pri novom smerovaní spoločnosti. Môžete si prečítať informácie o opatreniach pre podnikateľské subjekty na Slovensku, nakoľko aktuálna situácia primäla vládu prijať niekoľko opatrení eliminujúcich ekonomické a iné dopady súvisiace so šírením ochorenia Covid-19.

Read the Info Magazine LGP NEWS 01/2020 here

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2020

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. bola aj tento rok vyhlásená ako Odporúčaná advokátska kancelária v týchto kategóriach:

Právo obchodných spoločností 

Sporová agenda

v súťaži Právnická firma roka 2020.

Právnická firma roka 2020 vykonáva nezávislý prieskum, ktorý zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách; či už právnických osôb, združení právnických a fyzických osôb alebo jednotlivcov; a zhodnotení ich celkový výkon v danej právnej oblasti.

"Ocenenia patria hlavne našim kolegom, bez ich práce a nadšenia by sme takúto cenu nemohli dosiahnuť“ vyjadril sa riadiaci partner JUDr. Martin Jacko a dodáva. "Zaväzujeme sa poskytovať najvyšší štandard právnych služieb pri hľadaní riešení, ktoré vyhovujú individuálnym požiadavkám a potrebám klientov a neustále rozširovať naše odborné znalosti v oblasti poskytovania právnych služieb.“

Viac informácii nájdete tu.


 

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Otázky kladie redakcia Trendu na pravidelnej báze s ohľadom na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. TU si môžte prečítať jednotlivé odpovede a názory riadiaceho partnera Martina Jacka.


 

 

Právnická kancelária Lansky, Ganzger & Partner je teraz uznávaná právnická firma aj na Slovensku. Krédo spoločnosti s vedúcim postavením na trhu v právnom sektore je rozmýšľať transparentne a riešiť problémy pragmaticky. Spoločnosť fungujúca na slovenskom trhu v rôznych právnych oblastiach so svojimi bohatými skúsenosťami. (Týždenník TREND)