LGP Slovakia / AKTUALITY / Workshopy v rámci Slovak Compliance Circle

Workshopy v rámci Slovak Compliance Circle

Workshopy v rámci Slovak Compliance Circle

Slovak Compliance Circle je združenie právnických osôb, ktoré sa zameriava na zlepšenie podnikateľskej etiky, ako aj na propagáciu a presadzovanie princípov „compliance“ na Slovensku.

Ako jeden zo spoluzakladajúcich členov združenia Slovak Compliance Circle by sme radi podporili a dali do pozornosti ich aktuálne pripravované podujatia a to sériu workshopov na tému Etický program.

Prvý workshop sa uskutočnil 29.10.2020 so zameraním na Konflikt záujmov. Konflikt záujmov je prirodzenou súčasťou biznis reality. Z času na čas sa týka každého z nás a nie je možné vyhnúť sa mu, môžeme však riadiť súvisiace riziká. Je to komplexná téma, preto sa pozrieme, ako ju uchopiť? Budeme spolu diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať odpovede na rôzne otázky.

Ostatné workshopy sa uskutočnia v týchto dňoch:

  • 12.11.2020 – téma: Etický kódex,
  • 26.11.2020 – téma: Etické linky / whistleblowing,
  • 10.12.2020 – téma: Prevencia korupčného správania.

Počas celej série workshopov Vás bude sprevádzať a zdieľať s Vami svoje skúsenosti, príklady a zároveň aj reagovať na Vaše otázky pán Ivan Skaloš.

Dňa 26. októbra 2020 sa uskutočnila druhá časť klubového workshopu na tému Pracovnoprávne vzťahy zameranej na Zákaz konkurenčnej činnosti. Rečníkom workshopu bol Doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., ktorý pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite Komenského v Bratislave a zároveň je advokátom so špecializáciou na pracovné právo. Workshop s odborníkom, ktorý Vás previedol zaujímavými témami a odpovedal na všetky vaše otázky!