LGP Slovakia / AKTUALITY / Webinár - Verejné obstarávanie na Slovensku

Webinár - Verejné obstarávanie na Slovensku

Webinár - Verejné obstarávanie na Slovensku

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by Vás rada informovala o webinári na tému: Verejné obstarávanie na Slovensku. Webinár sa uskutočnil pod záštitou Slovensko-rakúskej obchodnej komory, ktorá podporuje obchodné a hospodárske vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej a Rakúskej republiky.

Cieľom webinára bolo poskytnúť ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania, vysvetlený na jednotlivých príkladoch z praxe. Hlavnými témami boli finančné limity, predpokladaná hodnota zákazky, podmienky účasti a posúdenie ich splnenia, konflikt záujmov, opis predmetu zákazky, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy, súčinnosť, RPVS, zmena zmluvy, či revízne postupy. Záver bol venovaný novele zákona, ktorá je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a prináša so sebou veľa zásadných zmien. 

Webinár sa uskutočnil 8. júna 2021 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

V prípade, že ste zmeškali webinár, je k dispozícii na prezeranie celá prezentácia, ktorá na webinári odznela.

PREDNÁŠAJÚCI: 

JUDr. Martin Jacko / Riadiaci Partner

JUDr. Mária Porubská Tökölyová / Advokátsky koncipient

Všetky informácie o webinári nájdete TU