LGP Slovakia / AKTUALITY / Webinár – stavebný zákon

Webinár – stavebný zákon

súčasné výzvy a potrebné zmeny

Webinár – stavebný zákon

Sme hrdí na to, že sme novým členom Americkej obchodnej komory, ktorá neustále podporuje a zlepšuje podnikateľské prostredie na Slovensku. 

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. v spolupráci s AmCham Slovakia pripravila webinár na tému Stavebný zákon - súčasné výzvy a potrebné zmeny, ktorý sa uskutočnil online 25. februára 2021. Hlavným prednášajúcim bol náš riadiaci partner Martin Jacko, webinár sprevádzala Zuzana Cisárova z Americkej obchodnej komory.

Čo bolo obsahom webinára?

  • stručný historický exkurz stavebnej úpravy,
  • najvýznamnejšie novely stavebného zákona,
  • výzvy súčasnej legislatívy,
  • nedostatky a potreby úpravy rôznych právnych inštitútov, ktoré spôsobujú komplikácie a predlžujú celý proces,
  • problematika čiernych stavieb,
  • témy týkajúce sa procesu výstavby a to najmä procesu EIA, energetickej efektívnosti, digitalizácie vo výstavbe,
  • pripravovaná novela stavebného zákona.

Cieľom webináru je upriamiť pozornosť na potrebu nového konceptu vychádzajúceho z požiadaviek trhu a praxe a zároveň podporiť a podnietiť diskusiu medzi odborníkmi a vládou na túto tému.

Celý webinár si môžete pozrieť TU.

LANSKY, GANZGER + Partner je členom BIM asociácie Slovensko, ktoré vytvára podmienky pre ukotvenie legislatívneho a normového rámca BIMu na Slovensku. Martin je členom pracovnej skupiny pre elektronizáciu a digitalizáciu stavebnej správy v nadväznosti na aktuálnu prípravu stavebných predpisov, ktorá pôsobí na Ministerstve dopravy a výstavby SR.