LGP Slovakia / AKTUALITY / Webinár – Právo a informačná bezpečnosť

Webinár – Právo a informačná bezpečnosť

Webinár – Právo a informačná bezpečnosť

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by rada upriamila pozornosť na ďalší ONLINE WEBINÁR na tému právo a informačná bezpečnosť. Webinár sa uskutoční pod záštitou združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle a bude vedený našim riadiacim partnerom Martinom Jackom v spolupráci s Pavlom Adamcom. 

Ozrejmíme všeobecný rozmer ochrany informácií v slovenskom práve, ako napríklad právo na súkromie; listové, obchodné, daňové tajomstvo, osobné údaje a účtovné záznamy. Venovať sa budeme zodpovednosti za informačnú bezpečnosť v súkromnej (neregulovanej) oblasti a tiež v regulovaných súkromných oblastiach, ktorými sú bankový a telekomunikačný sektor. 

Kde a kedy? 

Webinár sa uskutoční 29. marca 2021 v čase od 13:00 do 14:30 hod. prostredníctvom MS Teams. 

Prednášajúci: 

  • Martin Jacko – riadiaci partner v Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
  • Pavol Adamec – Risk Consuling Executive Director v spoločnosti KPMG Slovensko

V prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať na e-mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk