LGP Slovakia / AKTUALITY / Vzdelávame študentov

Vzdelávame študentov

Vzdelávame študentov

Sme veľmi radi, že sa iniciatíve Slovak Compliance Circle (SCC); v rámci jednej z jej aktivít, ktorou je aj Práca s mladými; podarilo rozšíriť spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. SCC pracujeme aktívne s mladými ľuďmi, ktorí predstavujú novú nastupujúcu biznis generáciu a o niekoľko rokov budú zastávať dôležité miesto v spoločnosti a formovať podnikateľské prostredie. Preto považujeme za nesmierne dôležité, aby rozumeli, aký význam má podnikateľská etika a aké dôsledky môže prinášať jej absencia.

Uskutočnili sa pilotné prednášky s mladými právnikmi, ktoré pripravili členovia SCC ako aj náš riadiaci partner Martin Jacko. Prednáška na tému Integrita a Compliance sa uskutočnila na akademickej pôde v piatok 6. decembra 2019. Martin sa podelil o skúsenosti z praktickej implementácie princípov, ktoré presadzujeme v rámci iniciatívy SCC a Rule of Law. Získal podnety a pohľad z inej perspektívy, ktorý ďalej využije vo svojej praxi.

LANSKY, GANZGER + Partner, je jeden zo spoluzakladateľov iniciatívy Slovak Compliance Circle, ktoré vzniklo za účelom podpory a propagácie zásad etického správania a rozvoja compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí. Naša spoločnosť považuje toto združenie za zmysluplnú iniciatívu, pretože správne fungujúci akýkoľvek systém by mal byť v súlade s pravidlami. Štandardy compliance slúžia ako návod na udržanie si etického a dlhodobého správania sa v podnikaní. Plánujeme ďalej pokračovať a podporovať spoločné hodnoty, v ktoré veríme a teší nás záujem študentov a fakulty rozvíjať ducha podnikateľskej etiky medzi mladými právnikmi.