LGP Slovakia / AKTUALITY / Výzva politikom

Výzva politikom

Výzva politikom

LANSKY, GANZGER + Partner, ako jeden zo spoluzakladateľov Slovak Compliance Circle (SCC), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy Rule of Law (Vláda zákona), zastáva princípy transparentnosti a spravodlivosti nielen v podnikateľskej sfére. Funkčný právny štát považujeme za nevyhnutný predpoklad pre stabilné a predvídateľné podnikateľské prostredie.

Faktom ostáva, že v oblasti kvality verejných inštitúcií a následnej vymožiteľnosti práva Slovensko zaostáva za najvyspelejšími krajinami sveta. Podľa Svetového indexu konkurencieschopnosti (World Competitiveness Index) sme v tomto ohľade až na 61. mieste. Preto, dňa 26. Novembra 2019, SCC spolu s 12 partnerskými podnikateľskými združeniami a obchodnými komorami vyzvalo politické strany a poukázalo na zhoršenú konkurencieschopnosť Slovenska.

Pripravili dva strategické dokumenty:

Desatoro pre predvídateľné a férové prostredie a

Desatoro pre krajinu talentu

Autori iniciatívy zároveň vyzývajú politické strany, aby v rámci prebiehajúcej volebnej kampane uskutočnili odbornú diskusiu. Vyzvali tiež príslušné proeurópske strany na diskusiu so zástupcami širokej obchodnej komunity.

Tu môžte nájsť kompletnú tlačovú správu alebo si pozrieť informáciu odvysielanú v hlavných správach.