LGP Slovakia / AKTUALITY / Stretnutie členov BIMAS

Stretnutie členov BIMAS

BIM v kontexte legislatívy

Stretnutie členov BIMAS

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by rada upriamila pozornosť na Stretnutie členov BIM asociácie Slovensko (BIMAS).Organizácia je zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Jej cieľom je systematická podpora implementácie BIM na Slovensku, podpora vytvorenia podmienok na vytvorenie legislatívneho a normového rámca ako aj propagácia princípov a výhod BIM. 

Témou stretnutia bude problematika BIM v kontexte legislatívy, primárne vo vzťahu k stavebnému zákonu.Diskusia, na ktorej sa zúčastní aj náš riadiaci partner Martin Jacko, bude zameraná na otázky významu podpory štátu pri implementácii a samozrejme možné využitie BIM pri povoľovacích procesoch.

Stretnutie sa uskutoční 19. apríla 2021 v čase od 12:30 do 14:00 hod. prostredníctvom služby GoToMeeting.