LGP Slovakia / AKTUALITY / SCC workshop

SCC workshop

Právo a informačná bezpečnosť – Kybernetická bezpečnosť

SCC workshop

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by Vás rada informovala o druhej časti ONLINE WORKSHOPU na tému právo a informačná bezpečnosť. Workshop sa uskutoční pod záštitou združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle, ktoré propaguje a presadzuje princípy compliance a podnikateľskej etiky na Slovensku. 

Workshop bude vedený našim riadiacim partnerom Martinom Jackom, ktorý je predsedom Poradného výboru SCC v spolupráci s Pavlom Adamcom, ktorý je v SCC člen predstavenstva. 

Obsahom bude najmä Zákon o kybernetickej bezpečnosti a jeho pripravovaná novela. Ďalšou témou, ktorou sa budú predstavitelia na workshope zaoberať a pokúsia sa ju priblížiť širokej verejnosti, bude Zákon o kritickej infraštruktúre a vzťah kritickej infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti.  

Webinár sa uskutoční 26. apríla 2021 v čase od 13:00 do 14:30 hod. prostredníctvom MS Teams.

Prednášajúci: 

-            Martin Jacko – riadiaci partner v Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

-            Pavol Adamec – Risk Consulting Executive Director v spoločnosti KPMG Slovensko 

V prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať na e-mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk