LGP Slovakia / AKTUALITY / SCC workshop

SCC workshop

Pandémia a jej dopady na komerčné záväzky

SCC workshop

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by rada upriamila pozornosť na ďalší ONLINE WORKSHOP s vysvetlením dopadov, poukázaním na riziká a možnosti ovplyvnenia komerčných záväzkov vzhľadom na pandémiu. Workshop sa uskutoční pod záštitou združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle a bude moderovaný našim riadiacim partnerom Martinom Jackom s ďalšími hosťami zo spoločnosti CMS Slovakia.

Obsahom budú informácie týkajúce sa neplnenia alebo porušenia zmluvných povinností z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia pandémie, aplikácii právnych inštitútov vis maior a nemožnosti plnenia alebo zmarenia zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka. 

Webinár sa uskutoční 19. apríla 2021 v čase od 12:30 do 14:00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Moderuje: Martin Jacko – riadiaci partner v Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Hostia: Michal Huťan, Zuzana Nikodémová, Dušan Predný zo spoločnosti CMS Slovakia. 

V prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať na e-mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk