LGP Slovakia / AKTUALITY / Správne právne riešenia pre podnikateľov

Správne právne riešenia pre podnikateľov

Pre pandémiu má dlhy na tri životy. Čo s biznisom, ak už človek nevládze?

Správne právne riešenia pre podnikateľov

V spolupráci s ekonomickým webom a mesačníkom INDEX Vám prinášame článok, kde Vám  priblížime možnosti riešenia finančných ťažkostí podnikateľov na Slovensku, ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky v súvislosti s pandémiou.

Mnohí sa snažili udržať si svoj biznis bez prepúšťania čo najdlhšie obdobie ako to len bolo možné počas prvej vlny a využiť možnosti pomoci od štátu. Situácia sa prevažne skomplikovala počas druhej vlny, kedy sa v nelichotivej situácii ocitli mnohí podnikatelia na Slovensku. Aby si udržali nádej na opätovný rozbeh svojho podnikania po uvoľnení opatrení, požičiavali si peniaze, siahli na rodinné úspory a zadlžili sa. Mnohí to nezvládli, nedokázali už otvoriť svoje prevádzky a momentálne hľadajú to správne riešenie na ukončenie svojho podnikania.

Martin Jacko, z našej advokátskej kancelárie, v článku objasňuje inštitúty, ktoré je možné v takejto situácii využiť, a to najmä ako sa zmenil inštitút takzvaného malého konkurzu, aký je rozdiel medzi malým a (veľkým) konkurzom, kedy môžu podnikatelia na ukončenie podnikania využiť osobný bankrot alebo likvidáciu a poskytuje právne rady pri výbere danej formy.

Poukazuje aj na ďalšiu nezanedbateľnú skutočnosť: „Ukončenie podnikateľskej činnosti je nákladný a administratívne náročný proces, ktorého náklady sa v závislosti od veľkosti subjektu môžu vyšplhať na mnohotisícovú sumu. Zároveň však dodáva: „Nie vždy musí byť podľa neho jediným riešenie ukončenie podnikania. Niekedy stačí prerušenie činnosti.“

V článku sa pozrieme aj na takzvanú neformálnu reštrukturalizáciu, teda dočasnú ochranu pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorá nahrádza dočasnú ochranu počas pandémie. Celé znenie článku, ktorý je len v slovenskom jazyku, si môžete prečítať na: Pre pandémiu má dlhy na tri životy. Čo s biznisom, ak už človek nevládze?

Veríme, že vám uvedené informácie v článku poskytli aspoň základný prehľad o možnostiach a alternatívach riešenia nezávideniahodnej finančnej situácie, do ktorej sa mnohí podnikatelia dostali. V prípade záujmu sme pripravení poskytnúť vám právnu pomoc s analýzou Vašej konkrétnej situácie.