LGP Slovakia / AKTUALITY / Spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom

Spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom

Budovanie spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom

Spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom

Dňa 07.10.2020 sa v našej advokátskej kancelárii v Bratislave uskutočnilo podujatie, organizované veľvyslanectvom Kazachstanu na Slovensku s podporou Rady slovenských exportérov, s predstaviteľmi Kazachstanu a investormi zo Slovenska.

Minister zahraničných vecí Kazašskej republiky Mukhtar Tleuberdi, veľvyslanec Kazašskej republiky v Slovenskej republike Roman Vassilenko, zástupcovia investičného výboru Ministerstva zahraničných vecí Kazašskej republiky, zástupcovia štátnych orgánov Slovenskej republiky ako aj významní slovenskí obchodní zástupcovia z rôznych spoločností prijali pozvanie na stretnutie, ktorého cieľom bolo hľadať cesty na budovanie a rozširovanie hospodárskej a investičnej spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom.

Slovensko predstavuje pre Kazachstan priateľskú krajinu so záujmom o spoluprácu. V súčasnosti pôsobí v Kazachstane viac ako 40 podnikov s účasťou slovenského kapitálu, čo je dôležitý ukazovateľ spoločného záujmu podnikateľských komunít oboch krajín.

Minister zahraničných vecí Kazachstanu, Mukhtar Tleuberdi, predstavil výhody potenciálu investícii v Kazachstane, prácu vlády na ochrane práv zahraničných investorov a možnosti rozvoja podnikania s podporou štruktúr, ako sú národná spoločnosť Kazakh Invest a Medzinárodné finančné centrum v Astane (AIFC). Ďalej vystúpili aj štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková, generálny riaditeľ Slovenskej investičnej a energetickej agentúry (SIEA) Peter Blaškovitš, predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek a partner našej advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner (LGP) Martin Jacko, ktorý informoval účastníkov o aktuálnom zakladaní združenia Stredná Európa – Stredná Ázia, ktorého cieľom je stať sa platformou pre networking medzi podnikateľmi z oboch regiónov, pomáhať im nachádzať obchodných partnerov, podporovať kultúrne iniciatívy atď.

Účastníci stretnutia vyjadrili vzájomné odhodlanie spolupracovať v oblasti strojárskeho priemyslu, budovania infraštruktúry, obranného priemyslu, poľnohospodárstva, farmaceutického priemyslu, ako aj v oblasti pokročilých digitálnych technológií a implementácii Priemyslu 4.0.

Veríme, že toto stretnutie bolo prínosom pre všetky zúčastnené strany a pomôže a povzbudí nás v rozvíjaní spolupráce medzi týmito krajinami.