LGP Slovakia / AKTUALITY / Slovak Compliance Days 2019

Slovak Compliance Days 2019

The 6th Annual Conference Slovak Compliance Days 2019

Slovak Compliance Days 2019

Už po šiesty krát, sa uskutočnila konferencia Slovak Compliance Days 2019, ktorá sa konala v dňoch 11. – 12. novembra 2019, v priestoroch Bratislavského vodárenského múzea v Bratislave. Organizátorom tohto jedinečného podujatia bola iniciatíva Slovak Compliance Circle (SSC) a my sme hrdý na to, že ako jeden zo zakladajúcich členov, naďalej prispievame k podpore a vytváraniu priestoru na transparentné a etické podnikateľské prostredie.

Medzi rečníkmi vystúpila so zaujímavou prednáškou aj Viera Kolláriková z našej advokátskej kancelárie. Venovala sa téme: Cezhraničná (compliance) zodpovednosť manažérov, ktorá rozprúdila dlhú diskusiu.

Nosnou témou konferencie bol JEDNOTLIVEC V CENTRE COMPLIANCE. Na konferencii sa prechádzalo jednotlivými témami ako boli napríklad: whistleblower, zamestnanec a compliance, európske inštitúcie a asociácie a ich poslanie pri budovaní podnikateľskej etiky a pravidiel compliance. Na začiatku bol jeden celý blok venovaný: Rešpektu, integrite a fair play. Prečo v našej kultúre nemajú pevné miesto, prečo ich tam potrebujeme a ako ich tam dostať? Aká je rola lídrov a potreba pozitívnych príkladov v rôznych sférach spoločnosti? Integrita je dlhodobá ašpirácia. Nastaviť správny mindset v organizácii je veľkou výzvou. Pochopme, čo ovplyvňuje rozhodovanie ľudí v problematických situáciách. Zamestnanci čelia etickým dilemám častejšie, ako si uvedomujú. Čo je účinnejšie – presné pravidlá alebo princípy? Pomôžme ľuďom robiť uvedomelé rozhodnutia.

Veľmi zaujímavou a podnetnou bola diskusia s Mikulášom Dzurindom, ktorý bol v rokoch  1998 a 2002 predsedom vlády Slovenskej republiky. Diskusiu moderovala Zuzana Kovačič Hanzelová a dotkli sa v nej viacerých pálčivých tém, ktoré rezonujú v tomto období v spoločnosti. Zaujímavý bol pohľad politika na rozhodovanie a prijímanie politických rozhodnutí a s tým súvisiacich kompromisov, kde p. Dzurinda vysvetlil, že „politik robí politické kompromisy, ale nie morálne kompromisy“.

Zaujímavé poznatky týkajúce sa vybraných tém prednieslo viac ako 20 rečníkov z rôznych spoločností ako napríklad: Július Benko (Tatra Banka), Tibor Deák (Tesco), Peter Dedík (Slovenský futbalový zväz), Mikuláš Dzurinda (Centrum európskych štúdií Wilfrieda Martensa), Lýgia Fullbrook (KPMG), Lucia Groneová (IBM), Joppe Jansen (MSD), Ivana Molnárová (Profesia), Nima Motazed (Swiss Re Slovakia), Anna Remišová (Fakulta manažmentu Univerzity Komenského), Martin Sasinek (Mercedes-Benz Slovakia), Margaret Starka (BE-DNA), Silvija Vig (CODUPO, Chorvátsko), Zuzana Wienk (Aliancie Fair-play) a mnohí ďalší. Môžete si pozrieť kompletný program s prednášajúcimi.

Informácie o SCC:

Slovak Compliance Circle vzniklo za účelom podpory a propagácie zásad etického správania a rozvoja compliance v slovenskom podnikateľskom prostredí prostredníctvom vzájomného zdieľania štandardov a praktických skúseností. Spoločnosť Lansky, Ganzger & Partner, spolu s KMPG Slovensko spol. s r. o. a so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, je jedným zo spoluzakladateľov združenia SCC. Naša spoločnosť považuje toto združenie za zmysluplnú iniciatívu, pretože správne fungujúci akýkoľvek systém by mal byť v súlade s pravidlami. Štandardy compliance slúžia ako návod na udržanie si etického a dlhodobého správania sa v podnikaní. Ako členovia sa snažíme napomáhať a rozvíjať úroveň etického správania a prispievať k zlepšeniu právneho a spoločenského prostredia na Slovensku.