LGP Slovakia / AKTUALITY / REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHOV A INSOLVENCIA

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHOV A INSOLVENCIA

Európska príručka na podporu podnikania: Dopady Covid-19

REŠTRUKTURALIZÁCIA DLHOV A INSOLVENCIA

Spoločnosť Andersen Global vám prostredníctvom svojich členov a spolupracujúcich spoločností prináša ďalšie vydanie európskej príručky na podporu podnikania v oblasti reštrukturalizácie dlhov a insolvencie, ktorá obsahuje rôzne opatrenia európskych krajín na zmiernenie dopadov Covid-19. 

Príručka Vám poskytne prehľad právnych riešení reagujúcich na pandémiu Covid-19, prijatých vybranými krajinami EÚ, vrátane Slovenska, v súvislosti s insolvenciou a reštrukturalizačnými postupmi. Nakoľko súčasná situácia stále pretrváva, európske krajiny pociťujú potrebu implementovať špeciálne právne riešenia, aby sme sa prispôsobili výnimočným okolnostiam a novej realite.  

V tejto príručke sa dozviete o vývoji prijatých alebo navrhovaných právnych predpisoch počas pandémie vo vybraných jurisdikciách. Taktiež sa dozviete o zmenách v zákonoch na riešenie problémov s preťažením konkurzných súdov, ktoré by mali vyplynúť z postpandemickej hospodárskej krízy, ako aj o tom, či existujú aj ďalšie legislatívne zmeny a prijaté opatrenia, ktoré by mohli pomôcť podnikom zmierniť následky pandémie.

Dúfame, že vám poskytneme prínosné informácie o najnovšom vývoji v oblasti reštrukturalizácie dlhov a insolvencie s cieľom podporiť európske podnikanie. 

Celú príručku si môžete stiahnuť TU.