LGP Slovakia / AKTUALITY / Reforma verejného obstarávania

Reforma verejného obstarávania

Stretnutie SCC členov s Iniciatívou za právny štát k reforme verejného obstarávania

Reforma verejného obstarávania

Naša advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte spol s r. o. by rada upriamila pozornosť na prvé stretnutie SCC členov s Iniciatívou za právny štát k novele zákona o verejnom obstarávaní a zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Stretnutie sa uskutoční pod záštitou združenia právnických osôb Slovak Compliance Circle a bude vedené našim riadiacim partnerom Martinom Jackom. 

Téma stretnutia:

  • Informácie o zásadných zmenách vo verejnom obstarávaní,
  • Pripomienky k problematickým bodom reformy,
  • Návrhy riešení, ktoré budú v súlade s princípmi právneho štátu. 

Stretnutie sa uskutoční 25. marca 2021 v čase od 10:00 do 11:00 hod. prostredníctvom MS Teams.

V prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať na e-mailovej adrese tajomnik@slovakcompliancecircle.sk

Tešíme sa na Vás!