LGP Slovakia / AKTUALITY / Profesionalizácia verejného obstarávania

Profesionalizácia verejného obstarávania

Profesionalizácia verejného obstarávania

Profesionalizácia verejného obstarávania priamou komunikáciou s podnikateľským sektorom

Podnikateľské združenia hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona (Rule of Law Initiative) sú presvedčené, že téma transparentného a efektívneho verejného obstarávania je kľúčovou témou tak z pohľadu zabezpečenia kvality podnikateľského prostredia, ako aj z pohľadu efektívnej správy verejných financií.

Slovak Compliance Circle, ktoré je súčasťou iniciatívy Rule of Law, sa spolu so zástupcami ďalších podnikateľských združení zúčastnili na ďalšom stretnutí dňa 4. februára 2019 zorganizovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na stretnutí ÚVO prezentoval okrem iného aj zmeny v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi v prospech verejného záujmu, čoraz otvorenejšiu komunikáciu a svoju angažovanosť zaoberať sa požiadavkami podnikateľského prostredia a zohľadniť aj požiadavky na ďalšie zlepšenie v oblasti verejného obstarávania.

Oceňujeme pokračovanie v diskusiách, v rámci ktorých signatári Rule of Law pokračujú v rokovaniach s Úradom predkladaním návrhov a názorov, nakoľko verejné obstarávanie považujeme za jeden z pilierov posilňovania právneho štátu a budovania kvalitného podnikateľského prostredia. Zároveň ale ešte vidíme priestor na ďalšie opatrenia ÚVO, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu verejných súťaží.

Ďalsie informácie môžete nájsť priamo na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie.