LGP Slovakia / AKTUALITY / Právnická firma roka 2021

Právnická firma roka 2021

Právnická firma roka 2021

Ako každý rok aj tento sme sa zúčastnili súťaže Právnická firmy roka na Slovensku, organizovanej prevádzkovateľom právnického informačného portálu www.epravo.sk a vydavateľom týždenníka TREND. Sme veľmi radi, že sme dosiahli historicky najlepšie ocenenie v tejto prestížnej súťaži. 

Právnická firma roka vykonáva nezávislý prieskum, ktorý zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách, či už právnických osôb, združení právnických a fyzických osôb alebo jednotlivcov. Ocenenia sú založené na celkových výsledkoch právnických firiem v danej kategórii. Právnici a právnické firmy sú hodnotení na základe niekoľkých faktorov a kritérií, ktoré sú podrobne skúmané.

Sme veľmi radi, že sme boli vyhlásení ako

Veľmi odporúčaná advokátska kancelária v troch kategóriách:

  • Developerské projekty a nehnuteľnosti
  • Verejné obstarávanie
  • Sporová agenda

a ako Odporúčaná advokátska kancelária v kategórii Fúzie a akvizície.

"Som veľmi rád, že sme boli opäť ocenení ako jedna z veľmi odporúčaných advokátskych kancelárií v troch kategóriach a ako odporúčaná advokátska kancelária v jednej kategórii. Ďakujem patrí hlavne našim kolegom, bez ich práce a nadšenia by sme takúto cenu nemohli dosiahnuť“ vyjadril sa riadiaci partner Bratislavskej kancelárie JUDr. Martin Jacko a dodáva. "Zaväzuje nás to naďalej poskytovať najvyšší štandard právnych služieb a neustále rozširovať naše odborné znalosti v oblasti poskytovania právnych služieb.“ 

Ďakujeme tiež všetkým klientom a partnerom, ktorí poskytli referencie na našu prácu.

Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia advokátskych kancelárií sú založené na zhodnotení ich celkového výkonu v danej oblasti praxe a posudzujú sa na základe viacerých faktorov a kritérií. Hodnotenie pozostáva z dvoch častí. Prvá časť predstavuje vypĺňanie dotazníkov a druhá časť stanovisko hodnotiteľov, pričom každá predstavuje 50 percent. 

Zapojené advokátske kancelárie najprv vypĺňajú dotazník, z ktorého sa získa prehľad podľa jednotlivých odborov práva o transakciách, na ktorých pracovali. Orientácia je na právnu zložitosť, náročnosť, medzinárodné prvky, spoločenský dosah, význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu. V ďalšej časti ide o stanovisko hodnotiteľov, ľudí z inštitúcií mimo právnickej brandže, teda predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bank a audítorské firmy. Pracujú podľa vlastných metodologických postupov s dôkladnými znalosťami trhu a dlhoročnými skúsenosťami. 

Právnici a advokátske kancelárie boli hodnotené na základe viacerých faktorov a kritérií, ktoré sú podrobne preskúmané, pričom sa zameriavajú na odborné zručnosti, vedomosti a skúsenosti relevantné pre špecializáciu a jurisdikciu, pochopenie potrieb klienta a problémov v oblasti jeho podnikania, flexibilitu a ústretovosť, procesné štandardy a význam transakcie.

Výsledkom súťaže je vyzdvihnúť význam odbornosti v poskytovaní právnych služieb a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty. 

Zdroj: https://www.pravnickafirmaroka.sk/