LGP Slovakia / AKTUALITY / Právnická firma roka 2020

Právnická firma roka 2020

Právnická firma roka 2020

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. bola vyhlásená ako Odporúčaná advokátska kancelária v týchto dvoch kategóriách: Právo obchodných spoločností a Sporová agenda v súťaži Právnická firma roka 2020. Právnická firma roka 2020 vykonáva nezávislý prieskum, ktorý zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách, či už právnických osôb, združení právnických a fyzických osôb alebo jednotlivcov.

"Ocenenia patria hlavne našim kolegom, bez ich práce a nadšenia by sme takúto cenu nemohli dosiahnuť“ vyjadril sa riadiaci partner Bratislavskej kancelárie JUDr. Martin Jacko a dodáva. "Zaväzujeme sa poskytovať najvyšší štandard právnych služieb pri hľadaní riešení, ktoré vyhovujú individuálnym požiadavkám a potrebám klientov a neustále rozširovať naše odborné znalosti v oblasti poskytovania právnych služieb.“

Právnická firma roka je popredným lokálnym ocenením pre advokátov, ktoré organizuje vydavateľstvo EPRAVO Group s.r.o. and News and Media Holding, a.s., (vydavateľ časopisu TREND). Víťazov vyberá nezávislá porota z právnej a podnikateľskej sféry a nezávislá spoločnosť EPRAVO Group, ktorá monitoruje činnosť právnikov na Slovensku. 

Kritériá hodnotenia

Kritériá hodnotenia advokátskych kancelárií sú založené na zhodnotení ich celkového výkonu v danej oblasti praxe a posudzujú sa na základe viacerých faktorov a kritérií. Hodnotenie pozostáva z dvoch častí. Prvá časť predstavuje vypĺňanie dotazníkov a druhá časť stanovisko hodnotiteľov, pričom každá predstavuje 50 percent.

Zapojené advokátske kancelárie najprv vypĺňajú dotazník, z ktorého sa získa prehľad podľa jednotlivých odborov práva o transakciách, na ktorých pracovali. Orientácia je na právnu zložitosť, náročnosť, medzinárodné prvky, spoločenský dosah, význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu. V ďalšej časti ide o stanovisko hodnotiteľov, ľudí z inštitúcií mimo právnickej brandže, teda predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bank a audítorské firmy. Pracujú podľa vlastných metodologických postupov s dôkladnými znalosťami trhu a dlhoročnými skúsenosťami. 

Právnici a advokátske kancelárie boli hodnotené na základe viacerých faktorov a kritérií, ktoré sú podrobne preskúmané, pričom sa zameriavajú na odborné zručnosti, vedomosti a skúsenosti relevantné pre špecializáciu a jurisdikciu, pochopenie potrieb klienta a problémov v oblasti jeho podnikania, flexibilitu a ústretovosť, procesné štandardy a význam transakcie.

Výsledkom súťaže je vyzdvihnúť význam odbornosti v poskytovaní právnych služieb a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty.

Pre viac informácii ohľadne Právnickej firmy roka, navštívte webovú stránku:(http://www.pravnickafirmaroka.sk/)

Pre viac informácií, prosím kontaktujte: Lujza Šmelíková, lujza.smelikova@lansky.sk, on +421 911 543 012.