Zatvorenie škôl a skôlok

Zatvorenie škôl a skôlok

Potreba zamestnanca ostať doma s deťmi

Zo dňa: 16.11.2020

Zamestnanec: Má nárok na ošetrovné, ako pri opatrovaní chorého dieťaťa (OČR), ktorý sa vzťahuje na opatrovanie detí vo veku do 11 rokov. Sociálna poisťovňa zaviedla pre tento prípad nový typ žiadosti o ošetrovné – žiadosť o ošetrovné pre koronavírus. Zamestnanec pre účel získania nároku nepotrebuje potvrdenie ošetrujúceho lekára, ale nárok si uplatní priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára prostredníctvom emailu. Podrobné informácie sú uvedené priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa posledných zmien zákona o sociálnom poistení má rodič nárok na ošetrovné počas celej doby zatvorenia škôl. Tento príspevok si však môže nárokovať zamestnanec iba za dni, za ktoré nepoberá od zamestnávateľa mzdu. Iba jedna osoba si môže nárokovať ošetrovné a ospravedlnenú prekážku v práci vo vzťahu k jednému dieťaťu.

Zamestnávateľ: Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy. 

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem iných aj z dôvodov ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov. Za tento čas dohodárovi odmena ani náhrada odmeny nepatrí.

Podľa novej právnej úpravy § 250b ods. 5 Zákonníka práce je zamestnanec počas obdobia ošetrovateľstva chránený pred prepustením. Po návrate zamestnanca do zamestnania je zamestnávateľ povinný prideliť ho na pôvodnú prácu a pracovisko.

Autor:

Mgr. Pavel Legát, advokát