LGP Slovakia / AKTUALITY / Otázky a odpovede - predaj nehnuteľnosti

Otázky a odpovede - predaj nehnuteľnosti

Zmluva o predaji nehnuteľnosti za nevýhodných podmienok

Otázky a odpovede - predaj nehnuteľnosti

V rámci pokračujúcej spolupráce s renomovaným celoštátnym denníkom Pravda sme boli opäť oslovení poskytnúť právne stanovisko pre čitateľov. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie množia prípady, kedy ľudia uzatvoria kúpno-predajné zmluvy a neskôr zistia, že zmluva bola uzatvorená za nevýhodných podmienok. Radi by sme priniesli informácie, ako v tomto prípade postupovať, či je možné od zmluvy odstúpiť, akým spôsobom a za akých podmienok. 

Odpovedáme na nasledovné otázky od čitateľov:

  1. Kupujúci podpísal zmluvu o predaji nehnuteľnosti za nevýhodných podmienok. Je možné od zmluvy odstúpiť alebo zmluvu nejako napadnúť a akým spôsobom?
  2. Kedy vlastne možno odstúpiť od kúpnej zmluvy?
  3. Ako sa posudzujú v takýchto prípadoch tieseň a nevýhodné podmienky?
  4. Ako sa rieši suma, ktorá nebola predávajúcemu vyplatená?
  5. Ako môže predávajúci dokázať, že žiadne peniaze nedostal?
  6. Na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti - čo by nemalo chýbať v zmluve a kedy radíte zmluvu nepodpísať?

Právne stanovisko si môžete prečítať v článku:

Poradňa: Možno zrušiť nevýhodnú kúpnu zmluvu?

Posúdenie je koncipované všeobecnejšie, aby bolo nápomocné aj širšiemu spektru čitateľov, ktorí sa mohli ocitnúť v podobnej situácii.