LGP Slovakia / AKTUALITY / Online konferencia s Kanceláriou Prezidenta SR

Online konferencia s Kanceláriou Prezidenta SR

Online konferencia s Kanceláriou Prezidenta SR

LANSKY, GANZGER + Partner je jeden zo spoluzakladateľov združenia Slovak Compliance Circle, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Iniciatívy Rule of Law tvorenej podnikateľskou komunitou. Hlavným cieľom iniciatívy je reagovať na nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu, negatívny stav súdnictva a vysokú mieru tolerancie korupcie na Slovensku.

Členovia Iniciatívy Rule of Law sa 3. decembra 2020 zúčastnili videokonferencie s odborníkmi z Kancelárie prezidenta Slovenskej Republiky. Zhodnotili súčasný stav právneho štátu na Slovensku a zdôraznili problémy s častým zneužívaním legislatívneho procesu. 

Zástupcovia Iniciatívy Rule of Law ocenili, že pani prezidentky má ako jednu zo svojich kľúčových oblastí presadzovanie princípov právneho štátu a požiadali o jej ešte aktívnejšiu úlohu pri zabezpečovaní zásad predvídateľného legislatívneho procesu.

Odborníci, ktorý sa zúčastnili online konferencie z Kancelárie prezidenta SR boli Stanislav Gaňa (Riaditeľ legislatívneho odboru), Peter Kubina (Poradca prezidenta), Radovan Pala (Poradca prezidenta) a Andrej Schulcz (Poradca pre vnútroštátne záležitosti).

Medzi zástupcami Iniciatívy Rule of Law zastupoval združenie Slovak Compliance Circle aj náš partner Martin Jacko.