LGP Slovakia / AKTUALITY / Online diskusia s odborníkmi z OECD

Online diskusia s odborníkmi z OECD

Online diskusia s odborníkmi z OECD

Dňa 18. decembra 2020 sa uskutočnila online diskusia o súčasnom stave právneho štátu na Slovensku s odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).  

Diskusia bola veľmi produktívna a vyvážená, odrážala aktivity Iniciatívy Rule of Law a zdôrazňovala najmä potrebu:

  • transparentnejších legislatívnych procesov na parlamentnej úrovni,
  • posilnenia spravodlivej hospodárskej súťaže v kontexte nadchádzajúcej reformy verejného obstarávania.

Nosnou témou diskusie bola integrita, eliminácia potenciálu pre korupciu a dodržiavanie zásad compliance v rámci súkromného sektora. Účastníci diskusie mali taktiež možnosť prispieť svojimi názormi a skúsenosťami k otázkam týkajúcich sa:

  • vzťahov medzi vládou a súkromným sektorom v oblasti integrity,
  • obáv a výziev spoločnosti v rámci verejnej integrity na Slovensku,
  • možností podpory integrity a boja proti korupcii zo strany vlády vo vzťahu k súkromnému sektoru.

Čo by mohla vláda urobiť viac pre podporu integrity a boja proti korupcii vo vzťahu k súkromnému sektoru?

Diskusie sa zúčastnili zástupcova iniciatívy Rule of Law: Michal KrčméryGabriela Šaturová (zástupkyňa združenia AmCham), odborníci z OECD: Jeroen Michels a Pauline Bertrand a tiež náš riadiaci partner Martin Jacko ako jeden zo spoluzakladateľ združenia Slovak Compliance Circle, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Iniciatívy Rule of Law.