LGP Slovakia / AKTUALITY / Noví členovia Rady Protimonopolného úradu SR

Noví členovia Rady Protimonopolného úradu SR

Vláda vymenovala nových členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Noví členovia Rady Protimonopolného úradu SR

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Je dôležitým orgánom, ktorý stráži férové hospodárske podmienky a obchodovanie na trhu. Zasahuje tiež v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. 

Neoddeliteľnou súčasťou Úradu je Rada úradu, ktorá rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu.

Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady, ktorá donedávna nemala menovaných svojich všetkých členov. K jej kompletnému fungovaniu jej chýbali štyria členovia, ktorých Vláda SR vymenovala na svojom zasadnutí dňa 12.5.2021. Členmi Rady úradu sa v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže stávajú JUDr. Martin Jacko, JUDr. Rastislav Kuklis, Ing. Katarína Marton a Ing. Peter Sádovský. Ich funkčné obdobie je päťročné.  

S ohľadom na moje odborné zameranie, ale aj na moje ďalšie aktivity v oblasti compliance a transparentnosti, mi je cťou stať sa členom Rady,“ povedal Martin Jacko, riadiaci partner advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner a predseda Poradného výboru Slovak Compliance Circle a dodáva: „Verím, že ochranou hospodárskej súťaže prispejeme k riadnemu fungovaniu štátu a zvýšeniu právnej istoty.“