LGP Slovakia / AKTUALITY / Novela s Rule of Law

Novela s Rule of Law

Novela s Rule of Law

Novela zákona o verejnom obstarávaní s Rule of Law

Náš riadiaci partner Martin Jacko mal možnosť prispievať námetmi k novelizácii zákona o verejnom obstarávaní v rámci iniciatívy Rule of Law (iniciatíva za právny štát).

Dňa 26.10.2020 sa konala videokonferencia organizovaná pracovnou skupinou predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka. Cieľom videokonferencie bolo predstavenie pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní zástupcom zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k Iniciatíve Rule of Law (Iniciatíve za právny štát a otvorenie konštruktívnej diskusie k legislatívnym zmenám.

Verejné obstarávanie vyžaduje väčšiu efektívnosť a zameriava sa na správnu hodnotu za vynaložené prostriedky, najmä vzhľadom na významné budúce investície (štrukturálne fondy EÚ + fondy EÚ novej generácie). Účastníkmi videokonferencie boli zástupcovia spomínanej iniciatívy - Michal Krčméry a Martin Jacko, člen prezídia Republikovej únie zamestnávateľov - Marián Marek, predseda pracovnej skupiny AmCham pre verejné obstarávanie - Peter Šťastný a ďalší. 

Predmetom diskusie bolo:

  • opatrenie zákazu uzatvárania zmlúv s podnikateľmi, ktorých konečným užívateľom výhod je verejný funkcionár,
  • zvýšenie úrovne odbornosti verejných obstarávateľov,
  • opatrenia na zrýchlenie verejných nákupov a posilnenie transparentnosti,
  • férovosť hospodárskej súťaže medzi subjektmi a iné.

Ďalšie informácie sa dočítate TU.