LGP Slovakia / AKTUALITY / Naše spolupráce a členstvá

Naše spolupráce a členstvá

Naše spolupráce a členstvá

Andersen Global

Naša advokátska kancelária nadviazala od júla 2018 spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global - medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo. Spoluprácou s viac ako 4.000 profesionálmi vo viac ako 130 lokalitách máme možnosť zastrešovať záujmy našich klientov bez zásadnejších územných obmedzení.

https://global.andersen.com/

Slovak Compliance Circle

Iniciatíva Slovak Compliance Circle je profesionálne združenie právnických osôb, ktorá bola založená s cieľom podporovať a propagovať compliance štandardy a etické správanie v rámci slovenského podnikateľského prostredia. Naša advokátska kancelária je jedným zo zakladajúcich členov tejto iniciatívy. Martin Jacko, ktorý v nej momentálne pôsobí ako predseda poradného výboru, poskytuje združeniu profesionálnu podporu a poradenstvo v oblasti práva či ekonómie, ale aj poradenstvo pri strategickom a operatívnom smerovaní.

https://www.slovakcompliancecircle.sk/

AmCham Slovakia

Americká obchodná komora bola založená v roku 1993 ako nezávislá a sebestačná organizácia za účelom podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Dlhodobo sa tiež venuje prepájaniu biznisov s akademickou sférou a slúži ako jedna z najaktívnejších zahraničných obchodných komôr na Slovensku. V súčasnej dobe pozostáva jej členská základňa z viac ako 300 medzinárodných a slovenských podnikov, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku.

https://amcham.sk/

Iniciatíva za právny štát

Iniciatívu za právny štát, ktorú v roku 2014 vytvorila podnikateľská komunita a zaoberá sa problémami súvisiacimi s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Podnikateľskú komunitu tvoria podnikateľské a zamestnávateľské združenia, obchodné komory, ktoré chcú profesionálne a objektívne reagovať na zhoršujúci sa stav súdnictva, nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu a vyššiu mieru tolerancie korupcie na Slovensku práve touto iniciatívou.

http://www.pravnystat.sk/

BIM asociácia Slovensko

BIM asociácia Slovensko je organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (tzv. BIM) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Naša advokátska kancelária prispieva k vytvoreniu podmienok, legislatívneho a normového rámca BIM-u ako aj k propagácii jeho výhod.

https://www.bimas.sk/

Sme tiež súčasťou pracovnej skupiny pre elektronizáciu a digitalizáciu stavebnej správy v nadväznosti na aktuálnu prípravu stavebných predpisov, ktorá pôsobí na Ministerstve dopravy a výstavby SR.