LGP Slovakia / AKTUALITY / legislatívneho procesu

Výzva na dodržiavanie princípov

Výzva na dodržiavanie princípov

Organizácie, hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law Initiative) vnímajú s veľkým znepokojením nedávne časté porušenia štandardných legislatívnych postupov. Pripravili preto návrh stanoviska, ktorého cieľom je kriticky reagovať na opakujúce sa porušenia pravidiel legislatívneho procesu na úrovni Národnej rady ako aj na vládnej úrovni. Vnímajú ich v príkrom rozpore nielen s presadzovanými princípmi, ale aj s Programovým vyhlásením vlády SR. 

Vyzývajú preto vládu SR ako aj poslancov Národnej rady SR, aby dodržiavali pravidlá i otvorenú diskusiu v záujme zlepšenia legislatívneho procesu, ktoré predstavila Iniciatíva za právny štát v dokumente: Desatoro pre predvídateľné a férové prostredie(https://sk.lgp-lawyers.at/sk/aktuality-sk/vyzva-politikom/)Kľúčové je dodržiavanie princípov transparentného a inkluzívneho legislatívneho procesu a posilnenie dialógu s odbornou verejnosťou pri presadzovaní reformných zámerov. Novelizácia Ústavy cez poslanecké pozmeňujúce návrhy, “prepašovanie” princípov dôchodkovej reformy do novely Ústavy, absencia odbornej diskusie pri zmenách vo verejnom obstarávaní zdôvodňovaná núdzovým stavom, ako aj viaceré ďalšie situácie, sú podľa nás dostatočným impulzom na verejnú reakciu.

Celé stanovisko je k dispozícií TU.

LANSKY, GANZGER + Partner je jeden zo spoluzakladateľov združenia Slovak Compliance Circle, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Iniciatívy Rule of Law tvorenej podnikateľskou komunitou. Hlavným cieľom iniciatívy je reagovať na nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu, negatívny stav súdnictva a vysokú mieru tolerancie korupcie na Slovensku.