LGP Slovakia / AKTUALITY / Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky

Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky

V rámci iniciatívy Vláda zákona, LANSKY, GANZGER + Partner spolu s Slovak Compliance Circle (SCC) a ďalšími zamestnávateľskými zväzmi a obchodnými komorami, iniciovali a vyzvali politické strany, aby zabezpečili budúcu konkurencieschopnosť Slovenska. Diskusia sa konala v utorok 10. decembra 2019 v Bratislave.

Slovenská ekonomika stráca konkurencieschopnosť a potrebuje zmeny. Zhodli sa na tom predstavitelia opozičných politických strán predvolebnej diskusii pod názvom Ako zaistiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Diskusie sa za parlamentné strany zúčastnili viacerí zástupcovia politických strán, ktorí diskutovali najmä o stabilite legislatívneho prostredia, nezávislosti regulačných inštitúcií, ale aj o potrebných zmenách vzdelávacieho systému či o potrebe vyššej flexibility pracovnoprávnych vzťahov.

Diskusia so zástupcami politických strán nadväzovala na diskusiu koalície zamestnávateľských združení a obchodných komôr, ktorá 26. novembra varovala pred zhoršením konkurencieschopnosti Slovenska. Zamestnávatelia a komory vtedy predstavili dve desiatky opatrení, ktorými by sa podľa nej mala zaoberať budúca vláda. Pred parlamentnými voľbami adresovala politickým stranám Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie a Desatoro pre krajinu talentu.

Veľkú časť svojich požiadaviek smerovali zamestnávatelia do legislatívy. Nepáči sa im okrem iného veľký počet zmien zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Chceli by tiež zavedenie povinného pripomienkovania a vyhodnotenie dosahu poslaneckých návrhov či zákaz druhého a tretieho čítania zákonov počas jednej schôdze parlamentu.

Organizátormi predvolebnej diskusie so zástupcami politických strán boli Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Americká obchodná komora v SR, Britská obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Industry Innovation Cluster, Podnikateľská aliancia Slovenska, Slovak Compliance Circle, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR, Taliansko–slovenská obchodná komora.