LGP Slovakia / AKTUALITY / Informačný magazín LGP News 14

Informačný magazín LGP News 14

Informačný magazín LGP News 14

Dňa 4. júna 2018, len niekoľko týždňov predtým ako Rakúsko oficiálne prevzalo predsedníctvo Rady Európskej únie sme v spolupráci s medzinárodnou právnickou firmou Amsterdam & Partners, zorganizovali konferenciu “EU Strategic Talks“. Viac ako 220 hostí a množstvo novinárov si prišli vypočuť diskusie významných osobností z politiky a biznisu. Konferencia poskytla možnosť zúčastneným diskutovať ohľadne aktuálnych otázok pre Európsuj úniu. Ohrozuje nárast nacionalizmu sociálnu súdržnosť? Čo je potrebné urobiť na boj proti kríze, ktorá jednoznačne čelí EÚ? A čo sa stane s krajinami západného Balkánu? Na dvanástich stranách špeciálnej sekcie tohto vydania môžete nájsť odpovede, výsledky a výroky účastníkov konferencie spolu s fotodokumentáciou.

Ďalej sa na strane 23 dočítate, že sme rozšírili vedenie našej spoločnosti o Juliu Andras - nového riadiaceho partnera. Od júla 2018 sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global - s medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo.

Veríme, že Vás LGP news zaujme a nájdete v ňom jednak zaujímavé informácie pre Vás a taktiež informácie o dianí v našej advokátskej kancelácii za posledné mesiace.

LGP News 14 v angličtine si môžte prečítat TU.