LGP Slovakia / AKTUALITY / Info Magazine LGP NEWS 01/2021

Info Magazine LGP NEWS 01/2021

Info Magazine LGP NEWS 01/2021

Sme medzinárodná právnická firma, ktorá súcití s osudom a obavami našich klientov. Každý deň vnímame a uvedomujeme si vážne dôsledky tejto pandémie s dopadom na podnikanie našich klientov. Cítime vysokú mieru neistoty, pokiaľ ide o schopnosť plánovať a predpovedať procesy, ktoré vznikli a naďalej vznikajú v dôsledku pandémie. Vidíme však aj veľa klientov, ktorí si z núdze dokázali urobiť cnosť a našli pre svoj druh podnikania ten správny spôsob, ako prispôsobiť svoje produkty a služby „novej dobe“. V tomto smere ich vo veľkej miere podporujeme. Denne pracujeme s tímom odborníkov, aby sme vniesli do problémov čo najviac svetla, alebo - inými slovami - snažíme sa poskytnúť poradenstvo v zložitých časoch.

Rovnako ako mnoho ďalších, aj my sme sa stali nedobrovoľnými odborníkmi v tejto novej situácii. Vytvorili sme portál s právnymi aspektami koronavírusu - druhá vlna, aby sme vám pripravili stanoviská k vašim najčastejším otázkam. Dostávame vynikajúcu spätnú väzbu k nášmu obsahu na sociálnych sieťach, sledovať nás môžte na Facebooku, LinkedIne, Instagrame a tiež pre mladú generáciu na TikToku. 

Na najnovšom čísle LGP News si môžete prečítať o novom právnom rámci dočasnej ochrany podnikateľov vo finančných ťažkostiach na Slovensku. Nový zákon má umožniť podnikateľom v nepriaznivej finančnej situáciípokračovať v podnikaní, zabrániť strate pracovných miest a know-how a k uspokojovaniu pohľadávok veriteľov. Za účelom preklenutia súčasnej zhoršenej fázy prijala slovenská vláda finančnú podporu aj pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby s názvom Prvá pomoc ++. Zamestnávatelia môžu požiadať príslušné ministerstvo o novú finančnú pomoc, keďže kríza im spôsobila vážne problémy s likviditou.

Pri pandémii zabúdame na to, že v súčasnosti sú nespravodlivo zatienené veľké osudové problémy: ofenzíva digitalizácie vo svete práce, dôsledky zmeny podnebia a tiež politické a ekonomické zmeny v medzinárodnej ekonomike, ktoré spôsobujú, že naše postavenie v Európe je slabšie, nie silnejšie. Zároveň zažívame Európsku úniu, ktorá z pohľadu mnohých ekonomických účastníkov a tých, ktorých sa EÚ týka, nemá takú silu, ktorú by sme si priali, aby sme dokázali prežiť v geopolitickej konkurencii.

To, čo je v súčasnosti potrebné – v čo veríme a každý deň žijeme príkladom - sú poradcovia, ktorí vidia komplexný obraz. Poradcovia, ktorí majú vynikajúce znalosti slovenského a medzinárodného právneho systému. Poradcovia, ktorí tiež chápu, že zákon je iba jednou časťou prístupu k riešeniu. Riadime sa presvedčením, že vám dlžíme holistické riešenia. Robíme to s našim slovenským a medzinárodným tímom odborníkov - najmä na rozhraní práva, ekonomiky, technológií a politiky.

Prajeme vám príjemné a poučné čítanie!

Ak si želáte toto vydanie v tlačenej podobe, pošlite nám e-mail na adresu: office@lansky.sk a my Vám ho radi pošleme.

Tu nájdete nové vydanie v PDF verzii: 

PREČÍTAJTE SI #01/2021 ("FOCUS ON REFORM AND RESTRUCTURING")

Staršie čísla v PDF nájdete tu:

Prečítajte si #02/2020 ("FOCUS ON REGULATION")

Prečítajte si #01/2020 (THE COVID-19-CRISIS)

Prečítajte si #02/2019 ("DISRUPTION")

Prečítajte si #01/2019 ("BITCOIN & BLOCKCHAIN")

Prečítajte si #01/2018 ("EU STRATEGIC TALKS")