LGP Slovakia / AKTUALITY / Info magazín LGP News 02/2020

Info magazín LGP News 02/2020

Info magazín LGP News 02/2020

Pandémia vedie k prehodnoteniu potreby regulácie na celom svete. Staré neoliberálne koncepcie, ktoré odmietali reguláciu, aby pomohli prieniku na trh, zlyhali ako aj v oblasti zdravia tak aj hospodárskej politike. Je potrebné prehodnotiť posvätné chrámy európskeho práva, napríklad európske právo v oblasti štátnej pomoci. Zároveň sa v nebývalom rozsahu začínajú spoločné procesy obstarávania vakcín na úrovni EÚ. Tejto zmene paradigmy sa budeme podrobne venovať v tomto a ďalších číslach nášho časopisu.

Počnúc stranou 14 poskytuje riadiaca partnerka Julia Andras príklady reštrukturalizačných opatrení v súvislosti s pracovným právom, na záchranu domácich spoločností pred hroziacou platobnou neschopnosťou bez toho, aby museli veľkú časť svojej pracovnej sily prepustiť. Naopak Klaus M. Steinmaurer, výkonný riaditeľ pre telekomunikácie a poštu v spoločnosti RTR GmbH, informuje o nových výzvach v telekomunikačnom práve a súčasných regulačných postupoch v súvislosti s IoT (ovládaním pomocou internetu).

Balík reforiem pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020, ktorý nedávno prijalo 27 Ministrov poľnohospodárstva Európskej Únie, je pokrokový a obzvlášť ohľaduplný k životnému prostrediu. Toto vydanie tiež vysvetľuje, prečo budú mať poľnohospodári v EÚ v nasledujúcich rokoch viac ako kedykoľvek predtým úžitok z väčšej angažovanosti v oblasti ochrany podnebia a biodiverzity.

V dnešnom rušnom a neustále sa meniacom obchodnom prostredí očakávajú klienti nielen spoľahlivé služby, ale aj vyššiu efektivitu, väčšiu flexibilitu a okrem riešení šitých na mieru ich spoločnostiam aj schopnosť predvídať nový vývoj. Spoločnostiam v nepriaznivých hospodárskych situáciách môže pomôcť LGP Slovakia, berúc do úvahy fakt, že platnosť novely tzv. Zákona „Lex Corona“, ktorá poskytovala dočasnú ochranu pre podnikateľské subjekty, vyprší 31. decembra 2020. Sledujeme s veľkým záujmom aj právne novinky v oblasti verejného obstarávania, kde je v súčasnosti verejne veľmi diskutovanou témou novela zákona o verejnom obstarávaní.

V Slovenskej republike je možné sa v rámci pandemických opatrení domáhať náhrady škody voči štátu v dôsledku nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu. Existuje niekoľko oprávnených dôvodov a tiež rôzne výklady práva. Pretože právny rámec a možné dôsledky tejto jedinečnej pandemickej situácie sú veľmi zaujímavé, budeme vývoj týchto nových právnych ustanovení pozorne sledovať. To nám umožní zabezpečiť maximálnu ochranu práv našich klientov a v prípade potreby požadovať primeranú náhradu.

Prajeme vám príjemné a poučné čítanie!

Ak si želáte dostať toto vydanie v tlačenej podobe, pošlite nám e-mail na adresu: office@lansky.sk

Tu nájdete nové vydanie v PDF verzii: 

Prečítajte si #02/2020 ("FOCUS ON REGULATION")

Staršie čísla v PDF nájdete tu:

Prečítajte si #01/2020 (THE COVID-19-CRISIS)

Prečítajte si #02/2019 ("DISRUPTION")

Prečítajte si #01/2019 ("BITCOIN & BLOCKCHAIN")

Prečítajte si #01/2018 ("EU STRATEGIC TALKS")