LGP Slovakia / AKTUALITY / Info magazin LGP News 01/2020

Info magazin LGP News 01/2020

Info magazin LGP News 01/2020

V našom informačnom magazíne LGP News 01/2020 sa venujeme špeciálnej tematickej sekcii Koronavírus, v ktorej sa zaoberáme mnohými dôležitými otázkami z oblasti ekonómie, práva a spoločnosti v súvislosti s pandémiou. Predpokladáme zmeny vyplývajúce z krízy a jej následky, na ktoré by sme sa mali v budúcnosti pripraviť a tiež skúmame rôzne právne oblasti, vrátane aspektov pracovného práva, ako aj inovácie v oblasti insolvenčného práva a práva obchodných spoločností.

Strategický poradca Markus Petzl a riadiaci partner Gerald Ganzger diskutovali o možných príležitostiach a výzvach súčasnej krízy. Philipp Freund sa rozprával s poradcom spoločnosti Heinzom Mayerom a Manfredom Matzkom, ako aj so zakladateľom firmy Gabrielom Lanským o ústavnej zhode prijatých opatrení, právnych výhradách v oblasti základného práva a možnostiach právnej interpretácie.

Novinár Ján Füle hovoril s jedným z riadiacich partnerov bratislavskej pobočky Martinom Jackom o aktuálnych témach a jeho očakávaniach pri novom smerovaní spoločnosti. Môžete si prečítať informácie o opatreniach pre podnikateľské subjekty na Slovensku, nakoľko aktuálna situácia primäla vládu prijať niekoľko opatrení eliminujúcich ekonomické a iné dopady súvisiace so šírením ochorenia Covid-19.

Môžete si prečítať ešte viac tém uvedených nižšie.

Objednajte si výtlačok na: mailinglist@lansky.at

Download issue 01/2020 as PDF

Read #02/2019 ("DISRUPTION")

Read #01/2019 ("BITCOIN & BLOCKCHAIN")

Read #01/2018 ("EU STRATEGIC TALKS")