LGP Slovakia / AKTUALITY / Flash News May 2021 / SOHK

Flash News May 2021 / SOHK

Flash News May 2021 / SOHK

Obmedzenia v súkromnom a pracovnom živote spojené s pandémiou COVID-19 ťažko testujú aj ekonomický život spoločnosti a existujúce zmluvné vzťahy so zmluvnými partnermi. V spolupráci so Slovensko – rakúskou obchodnou komorou Vám prinášame nový príspevok do Flash News 05/2021, v ktorom sa dočítate novinky z oblasti práva a legislatívy.

V našom článku sa venujeme otázkam zodpovednosti podnikateľa za neplnenie zmluvy v dôsledku opatrení COVID-19, vzniku zmluvných pokút, ako aj možnosti ukončenia existujúcich zmlúv so zmluvnými partnermi. Zároveň sa pozrieme aj na ďalšie možnosti podnikateľov, ako riešiť ich zložitú situáciu, v ktorej sa ocitli v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Prajeme Vám príjemné a podnetné čítanie.

Ďalšie informácie o Slovensko – rakúskej obchodnej komore sa môžete dočítať na ich stránke.