LGP Slovakia / AKTUALITY / Európska príručka na podporu podnikania

Európska príručka na podporu podnikania

Európska príručka na podporu podnikania

Reštrukturalizácia dlhov a platobná neschopnosť

Rozšírenie pandémie Covid-19 v roku 2020 prinútilo mnoho európskych krajín implementovať špeciálne právne riešenia, aby sa prispôsobili výnimočným okolnostiam a novej realite. Je zrejmé, že pozastavenie procesných lehôt spolu so značným obmedzením činnosti súdov len na naliehavé prípady počas vrcholiacej pandémie ovplyvnilo postupy platobnej neschopnosti aj reštrukturalizácie.

Spoločnosť Andersen Global, prostredníctvom svojich členov a spolupracujúcich spoločností pripravila túto príručku, aby poskytla prehľad právnych riešení prijatých vybranými európskymi štátmi v reakcii na pandémiu Covid-19 v súvislosti s platobnou neschopnosťou a reštrukturalizáciou. postupov. Zahŕňa aj ďalšie mechanizmy nasadené na zmiernenie negatívnych následkov pandémie Covid-19, ako sú napríklad pozastavenie zmluvných povinností, ako aj voliteľné alebo povinné moratóriá.

Sme radi, že sme sa mohli podieľať s Andersen Global a ďalšími spolupracujúcimi členmi (Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko and Španielsko) na vytvorení ďalšej príručky v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti.

Sprievodcu si môžete stiahnuť TU.