LGP Slovakia / AKTUALITY / Epravo.sk

Epravo.sk

new temporary protection for entrepreneurs

Epravo.sk

Dňa 1. 1. 2021 vstúpil do účinnosti zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o dočasnej ochrane podnikateľov“). 

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov priamo nadväzuje na zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „zákon o mimoriadnych opatreniach“), ktorý okrem iného vytvoril inštitút dočasnej ochrany podnikateľov z dôvodu negatívnych dopadov v dôsledku šírenia nebezpečnej ľudskej nákazy COVID-19. Zákon o mimoriadnych opatreniach predstavoval dočasný právny rámec na rýchle poskytnutie ochrany podnikateľom, ktorý sa v dôsledku finančnej krízy spôsobenej nebezpečnou ľudskou nákazou COVID-19 dostali do nepriaznivej finančnej situácie. 

CELÝ ČLÁNOK, ktorý Vám poskytne komplexné informácie o dočasnej ochrane podnikateľov, účinky ochrany, práva a povinnosti podnikateľov, ako aj zánik dočasnej ochrany – bol publikovaný na renomovanom internetovom denníku Epravo.sk, ktorý je informačným zdrojom pre právnikov, zástupcov verejného sektora a manažmentu slovenských firiem.