LGP Slovakia / AKTUALITY / Čo je Rule of Law?

Čo je Rule of Law?

Čo je Rule of Law?

LANSKY, GANZGER + Partner ako jeden zo spoluzakladateľov Slovak Compliance Circle - SCC, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou iniciatívy Rule of Law, sa usiluje o transparentnosť a spravodlivosť nielen v podnikateľskej sfére.

Rule of Law (RoL) je iniciatíva, ktorú v roku 2014 vytvorila podnikateľská komunita a zaoberá sa problémami súvisiacimi s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Podnikateľskú komunitu tvoria podnikateľské a zamestnávateľské združenia, obchodné komory, ktoré chcú profesionálne a objektívne reagovať na zhoršujúci sa stav súdnictva, nedostatok transparentného a systematického legislatívneho procesu a vyššiu mieru tolerancie korupcie na Slovensku práve touto iniciatívou.

Hlavné oblasti iniciatívy:

 • Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu - v tejto oblasti sa zameriavajú na otázky spojené so systematickým prístupom ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, štúdiami hodnotenia dopadov a zavedením transparentného mechanizmu pripomienkovania návrhov poslancov.
 • Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre dobrú povesť Slovenska - Slovensko je hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie na svete. Korupcia ohrozuje právny štát, negatívne ovplyvňuje slušnosť a sociálnu spravodlivosť krajiny, ovplyvňuje obchodné náklady a odrádza potenciálnych investorov.
 • Transparentné a efektívne súdnictvo ako pevná základňa pre domácich a zahraničných investorov - transparentná a efektívna spravodlivosť je podľa podnikateľskej komunity základným prvkom stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Analyzujú problémy s dlhodobým trvaním súdnych sporov na Slovensku, ktoré obmedzujú investičné možnosti spoločnosti a nepredvídateľnosť súdnych rozhodnutí, aby mohli navrhnúť možnosti profesionálneho riešenia.

Koalíciu na podporu právneho štátu tvorí 14 podnikateľských združení

Najnovšie aktivity iniciatívy:

 • Aktualizácia systému elektronického verejného obstarávania pre verejné obstarávanie s nízkou hodnotou prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie;
 • Žiadosť poslancom Národnej rady o zabezpečenie povinného zverejňovania zmlúv s nízkou hodnotou;
 • Výzva na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu;
 • Kategorické stanoviská k nominácii kandidátov na predsedu a členov Rady pre verejné obstarávanie;
 • List adresovaný prezidentke SR Zuzane Čaputovej, v ktorom ju žiada vetovať zákon o verejnom obstarávaní, škandálne schválili v parlamente. Prezidentka SR vetovala zákon o verejnom obstarávaní.
 • Sada 2 strategických dokumentov (Desatoro pre spravodlivé a predvídateľné podnikanie a Desať prikázaní pre krajinu talentov) zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku a podporu talentov pre našu krajinu s výzvou, aby politické strany náležite počúvali hlas podnikateľské subjekty na Slovensku.
 • Publikované stanovisko reagujúce na vládou schválené zrušenie diaľničného mýta, zavedenie 13. dôchodku alebo zdvojnásobenie prídavkov na deti.
 • Vypracované konkrétne odporúčania na lepšie presadzovanie práva, reformu vzdelávacieho systému či modernejšie pravidlá zamestnávania už pred parlamentnými voľbami.
 • Príspevok k aktualizácii Národného protikorupčného programu pripraveného Úradom vlády s cieľom zabezpečiť, aby odrážal obavy širšej podnikateľskej komunity.