LGP Slovakia / AKTUALITY / Budúcnosť v stavebníctve

Budúcnosť v stavebníctve

Budúcnosť v stavebníctve

V dnešnej dobe, kedy denne používame rôzne „smart“ nástroje v bežnom živote, meníme naše vnímanie a vhodnými softvérovými nástrojmi si zefektívňujeme život. Stavebný priemysel tiež prechádza pomedzi ostatné sektory asi najväčšou transformáciou od príchodu počítačov. Postupne sa približujeme k nevyhnutnej digitalizácii stavebníctva, aj pomocou informačného modelu stavby (tzv. Building Information Modeling – BIM modelu).

O BIMe ste určite počuli, ako o inteligentnom 3D modeli, ktorý poskytuje všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu (architektom, projektantom, technikom a správcom budov, ...) prehľad a nástroje na efektívnejšie plánovanie, navrhovanie, výstavbu a správu budov a infraštruktúry. BIM slúži taktiež investorom na získanie reálnej predstavy o stavbe a jej architektonických aspektoch vrátane komplexného záznamu stavebných prvkov a materiálov. BIM predstavuje zdieľaný zdroj informácií počas celého životného cyklu stavby založený na vzájomnej spolupráci všetkých profesií a koordinácií jednotlivých činností.

Výsledkom je jednotný virtuálny 3D model s definovanými parametrami pre všetky prvky v objekte budovy. Ak do modelu vložíme aj cenové relácie a časové rozhrania, môžeme BIM považovať aj za 5D model. Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIM Asociácie Slovensko a konateľa spoločnosti ACREA, povedal základnú myšlienku: „BIM je ako Matrix, ale s výhodami pre reálny svet“, a ďalej pokračuje, „nástupom problematiky informačného modelovania sa začala napĺňať vízia filmu Matrix. BIM je teda o tom, že na základe vybudovaného paralelného digitálneho sveta – napríklad v stavebnom prostredí – dokážeme využívať benefity pre náš reálny svet.“*

Najväčšie benefity BIM-u sú bezpochyby tieto:

  • lepšia spolupráca a komunikácia všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu
  • odhad nákladov na základe modelu,
  • vizualizácia projektu pred začatím stavby,
  • znížené náklady a znížené riziko,
  • väčšia bezpečnosť na staveniskách,
  • energetická účinnosť

 

BIM na Slovensku

V roku 2013 bola na Slovensku založená BIM Asociácia Slovensko ako prvá profesionálna organizácia venujúca sa propagácii, popularizácia a implementácii technológii informačného modelovania v Slovenskej republike. LGP Slovensko je členom BIM asociácie Slovensko, ktorá združuje subjekty, ktoré sa zaoberajú a zaujímajú touto problematikou. „Radi stojíme hneď pri počiatočnej myšlienke, zrode, kedy dokážeme pomôcť a posunúť ju tým správnym smerom“, vyjadril sa Martin Jacko, riadiaci partner LGP Slovakia a dodáva, „je to pre nás výzva, ktorú radi prijímame. Sme presvedčení, že ide o digitálnu revolúciu stavebníctva, ktorá prinesie vyššiu kontrolu nad projektmi, zníži objem chýb v projektovej činnosti, poskytne viac flexibility projektom a prinesie vyššiu transparentnosť v zmluvách.“

Napriek tomu, že proces implementácie BIM sa už na Slovensku začal, BIM sa v súčasnosti používa len v obmedzenom rozsahu v rámci fázy projektovania v rámci niektorých projektov. Podľa prieskumu vykonaného v roku 2017 medzi odbornou verejnosťou, ktorý realizovala BIM asociácia Slovensko v spolupráci s inými združeniami a spoločnosťami, je celková miera využitia BIM na Slovensku 17% z celkového počtu respondentov; o túto tému sa aspoň zaujíma ďalších 34%. „Veríme, že sa to v najbližších rokoch rýchlo zmení“, vysvetľuje Martin Jacko, ktorý uviedol, „že pôsobenie v pracovnej skupine na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky nám dáva možnosť a priestor podporiť implementáciu BIM na Slovensku čo najviac.“

LGP Bratislava je partner BIM KONFERENCIE, ktorá prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku, aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM a mnoho ďalšieho sa dozviete už 17.10.2019 v Bratislave. Program konferencie je už známy a veríme, že nová platforma konferencie obohatená o BIM Worshop a BIM Expo prinesie okrem zviditeľnenia projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí, aj priestor na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu.

Problematike BIM sa venujeme aj v našom Informačnom magazíne LGP News, kde si na stranách 30-31 môžete prečítať aj to, ktorá krajina je lídrom vo využívaní BIMu a ako je problematika ošetrená po právnej stránke.

 

----

* Zdroj: Rozhovor s Michalom Pasiarom v ASB časopise publikovanom 23.10.2018.