LGP Slovakia / AKTUALITY / Andersen príručka – Prepúšťanie

Andersen príručka – Prepúšťanie

Andersen príručka – Prepúšťanie

S cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu bolo prijatých niekoľko ochranných opatrení, ktoré viedli k zatvoreniu rôznych prevádzok poskytujúcich služby. Táto situácia, umocnená neistotou z ďalšieho vývoja, dostáva zamestnávateľov do nepriaznivej ekonomickej situácie, ktorá vedie k znižovaniu nákladov a vyvoláva zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Organizačné zmeny sa týkajú najmä zamestnancov, konkrétne skončenia ich pracovného pomeru, či hromadné prepúšťanie.

Skončenie pracovného pomeru so zamestnancom musí byť za každých okolností zákonné. Európske krajiny sú regulované rovnakými zásadami o prepúšťaní, avšak existujú značné rozdiely, ktoré sťažujú zamestnávateľom nadnárodných spoločností získať prehľad o fungovaní ukončenia pracovného pomeru v rôznych európskych jurisdikciách. Preto Vám spoločnosť Andersen Global, prostredníctvom svojich členov a spolupracujúcich spoločností pripravila praktickú príručku, ktorá poskytuje prehľad najdôležitejších aspektov o ukončení pracovného pomeru pre zamestnancov v 21 európskych krajinách. 

Každá z 21 európskych krajín vydala svoju správu, v ktorej sumarizuje svoje individuálne a kolektívne pravidlá prepúšťania (dôvody skončenia pracovného pomeru, trvanie výpovednej lehoty, nárok na odstupné, neplatnosť skončenia pracovného pomeru, atď), ako aj formálne požiadavky, ktoré je potrebné dodržiavať. 

Sme radi, že môžeme spolupracovať s Andersen Global a ďalšími spolupracujúcimi členmi na vytvorení príručky v oblasti pracovného práva z pohľadu rôznych krajín na európskom kontinente.

Veríme, že Vás príručka, ktorú si TU môžete stiahnuť, zaujme a poskytne Vám prínosné informácie.